Jornada de formació conjunta del Grup de Rescat de Muntanya

Jornada de formació conjunta del Grup de Rescat de Muntanya

Departament d'Hisenda i Funció Pública / Comunicació i Premsa
Dimarts 28 de març
11.00 hores

El Grup de Rescat de Muntanya, equip especialitzat del Servei de Bombers de Mallorca, realitza una Jornada de formació conjunta. L’objectiu de les pràctiques és promoure i potenciar el treball en equip de forma coordinada i col·laborativa, a més de millorar les competències professionals en les tècniques i procediments de rescat.

La jornada de formació serà de les 9.00 a les 14.00 hores i es realitzaran exercicis centrats en rescats en situacions límit, escalada i assistència sanitària. Es podrà accedir en vehicle fins al refugi de Tossals Verds, on serà el punt de trobada. Poc abans d’arribar al refugi hi ha una tanca. Aquesta estarà tancada (Son Ordines). S’haurà d’obrir i tornar a tancar, però en cap cas s’haurà de posar el pany. La ubicació on es faran els exercicis és a prop del refugi i és de fàcil accés.

Contacte: José Argandoña, tècnic dels Bombers de Mallorca - 681 243 028
                Josep Medrano, premsa - 689024698