Ple del Consell Esportiu de Mallorca (COESMA)

Ple del Consell Esportiu de Mallorca (COESMA)

Departament de Turisme i Esports
Dijous 2 de desembre
10.30 hores
Sala de plens del Consell, carrer del Palau Reial, 1, Palma

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i el conseller de Turisme i Esports, Andreu Serra, presideixen la sessió plenària anual del Consell Esportiu de Mallorca (COESMA), òrgan consultiu que revisa la memòria d’actuacions esportives de 2021 i els objectius futurs. També hi assisteixen la directora insular d’Esports, Margalida Portells, i vint representants de l’àmbit esportiu mallorquí, tant municipal com federat.