Presentació de les propostes dels Premis, Honors i Distincions

Presentació de les propostes dels Premis, Honors i Distincions

Departament de Presidència
Dimarts 4 de juny
11.30 hores

El conseller de Presidència, Antoni Fuster, presenta les propostes als Premis, Honors i Distincions 2024.