Reunió amb associacions de gent gran d’Inca

Reunió amb associacions de gent gran d’Inca

Departament de Presidència
Dijous 3 de febrer
12.30 hores
Centre Sociocultural d’Inca, carrer del Bisbe Llompart, 56, Inca

El conseller de Presidència, Javier de Juan, es reuneix amb associacions de gent gran d’Inca, a les que presentarà el nou catàleg d’activitats i les subvencions de 2022 de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural.