Audiencia al rector de la Universitat de les Illes Balears

Audiencia al rector de la Universitat de les Illes Balears

Presidenta
lunes, 5 de julio
9.30 horas
Sala d'audiències. Palau Reial, 1. Palma

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, recibe en audiencia el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot.