Consell de Mallorca i entitats del Tercer Sector Social firmen el Pacte per a les Persones amb Discapacitat

Consell de Mallorca i entitats del Tercer Sector Social firmen el Pacte per a les Persones amb Discapacitat

(16/11/2022)

. Aquest consolida una pujada del 14% del preu que es paga per plaça, un increment dels concerts fins als sis anys per donar estabilitat als serveis i una pujada de fins a 2.543 euros bruts més dels salaris del personal del sector. 

. L’IMAS inverteix més de 66 milions d’euros, la major quantitat en la història de la institució, per garantir els drets del col·lectiu i millorar el sector en el marc d’aquest «acord històric».

Dia històric per a les persones amb discapacitat, familiars, federacions, entitats i professionals de l’àmbit. El Consell de Mallorca i l’ Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) han firmat avui el Pacte per a les Persones amb Discapacitat (2022-2024) amb representants de les federacions i entitats del Tercer Sector Social. Una estratègia sense precedents que situa les persones amb diversitat funcional en el centre de les polítiques socials de Mallorca.

La redacció final del Pacte s’ha consensuat entre totes les parts després de més d’un any de reunions i contactes per conèixer les necessitats del col·lectiu, però també de les entitats i dels propis professionals. El resultat ha estat un document que esdevé el que serà el full de ruta cap a un canvi de model en l’atenció a les persones amb discapacitat, amb la millora dels serveis, els recursos i les condicions laborals per garantir els seus drets durant tots els cicles vitals.

En aquest sentit, s’ha pronunciat la presidenta del Consell, Catalina Cladera, «avui és una fita històrica. El treball conjunt i la bona predisposició de tots, ha fet possible aquest pacte de consens per millorar la xarxa de recursos i serveis del tercer sector. Situam les persones en el centre de les polítiques socials i cream una estratègia de futur conjunta que garanteix la igualtat d’oportunitats i la plena inclusió de totes les persones amb discapacitat de Mallorca».

Cladera ha presidit l’acte de la signatura del Pacte, que s’ha celebrat a la Misericòrdia, juntament amb la consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, el director insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, Andrés López, així com representants i professionals de les 26 entitats i 4 federacions de l’illa que fan feina amb persones amb discapacitat.

El Pacte per a les Persones amb Discapacitat (2022-2024) estableix les principals prioritats, consensuades per l’IMAS amb les entitats, que són:

- increment dels concerts de fins a sis anys per donar més estabilitat als serveis acreditats i a les persones usuàries. 

- increment del preu/plaça un 6,5% al 2022 amb caràcter retroactiu i un 3,5% els anys 2023 i 2024.

- millora de les condicions laborals del personal del sector amb un increment salarial de 1.240 euros l’any 2022 amb caràcter retroactiu, als quals s’afegiran 645 euros al 2023 i 645 euros més al 2024. Fent un sumatori progressiu de fins a 2.543 € bruts més al 2024.

- aposta per la salut mental amb la signatura del primer concert per a 65 places del Servei d’Atenció Integral i Promoció de l’Autonomia per a persones amb una discapacitat associada a un trastorn de salut mental, augmentant en 11 places més aquest recurs que fins ara es duia a terme a través de subvencions.

Per la seva part, Sofia Alonso ha destacat que «la col·laboració entre l’IMAS i les entitats ha estat determinant per redactar entre tots un document que serveixi de referent per implantar polítiques eficients que facilitin els suports necessaris a les persones amb discapacitats durant tot els seus cicles vitals per ser més lliures i autònomes».

Les federacions de FOQUA, UNAC, La Federació de Salut Mental, Predif i les entitats Mater, Hospital Sant Joan de Déu, Dacesma i la Fundació EFI han firmat avui aquest Pacte que recull les aportacions de les 26 entitats i 146 centres que formen part de la xarxa de recursos per a persones amb discapacitat.

Els representants de les principals Federacions han agraït que l’equip de la direcció insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social i els equips negociadors “hagin aconseguit tirar endavant un pacte molt important i necessari per a les entitats del sector. Han estat uns mesos llargs, però comença una nova etapa. Avui és un dia gran”. Tolo Márquez, de la UNAC, ha destacat el talant de la institució insular “per confiar en nosaltres, perquè han entès què és concertar, s’han segut i han sabut arribar a acords que beneficien i connecten amb les necessitats de les persones amb discapacitat i dona seguretat al col·lectiu”. 

Per la seva banda, Guillem Febrer, de la Fundació Salut Mental ha afegit que aquest pacte “servirà d’exemple per a molts d’altres territoris” i ha subratllat la importància de “col·locar la salut mental dins el mapa”. 

«Estam i estarem amb les entitats del Tercer Sector. Apostam per aquest sector i mobilitzam més recursos que mai per millorar i augmentar els serveis per a les persones amb discapacitat, dignificar el sector social amb millores salarials i l’augment del preu de les places per poder oferir a cada persona usuària en tot moment allò que necessita. Aquest 2023 hi destinarem més de 66,6 milions d’euros, el pressupost més alt de la història de l’IMAS per al desplegament dels serveis destinats a persones amb discapacitat», ha dit conclòs la presidenta Cladera.

L’ IMAS ha passat d’atendre 3.900 persones amb discapacitat l’any 2018 a 5.188 el 2022 seguint el seu model d’atenció centrat en la persona. El creixement gradual del pressupost de  l’àrea de Persones amb Discapacitat i Innovació Social de l’Institut fins als 66.221.542 d’euros actuals, 6.000.000 d’euros més que als comptes per al 2022, és una mostra de la l’aposta del Consell de Mallorca per reforçar la xarxa de serveis i recursos del sector.