Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Mallorca.es Transparencia

ES

Webs oficiales

La Oficina de Responsabilidad Social se dedica a planificar y coordinar actuaciones transversales encaminadas a conseguir los objetivos marcados por la estrategia Europa 2020.

Su objetivo es corregir los defectos del modelo de crecimiento actual y crear las condiciones para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En concreto, incide en los ámbitos siguientes:

 • Empleo de calidad
 • I+D
 • Cambio climático y energía
 • Educación
 • Pobreza y exclusión social

Su finalidad es incorporar de manera sistemática en el Consell  de Mallorca y en sus entes dependientes criterios de responsabilidad social, ética, ambiental y de proximidad en los procesos de contratación y, en general, en las relaciones económicas con terceros, creando una mínima técnica especializada que, con carácter transversal y permanente, incida en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas de responsabilidad social de la Institución, a partir de los procesos económicos vinculados a la contratación.

Las actuaciones para conseguirlo son:

1. Implantación de la contratación socialmente responsable.

 • Utilizar los contratos como instrumentos eficaces de promoción de empleo de calidad, trabajo digno, inclusión social, accesibilidad, comercio ético e igualdad de mujeres y hombres.

2. Impulso a la responsabilidad social corporativa y la economía social y solidaria.

 • Canalizar y divulgar la RSC de empresas y/o personas comprometidas con el desarrollo sostenible desde la dimensión social, económica y medioambiental.
 • Identificar proyectos y respuestas ante los retos sociales de empresas y/o personas capaces de generar, de manera sostenible, nuevos productos y servicios, de abrir nuevos mercados con futuro y de repercutir los beneficios en la mejora colectiva.
 • Aprovechar el potencial de las empresas de economía social y solidaria para conseguir los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020.

3. Creación de una unidad estadística.

 • Dar visibilidad y transparencia a los datos de que dispone el Consell de Mallorca fruto de su actividad en el marco de sus competencias.
 • Dar visibilidad y transparencia a los datos de que dispone el Consell de Mallorca
 • Facilitar un acceso fácil y transparente a la información estadística sobre los servicios y la actividad del Consell que garantice que la información que llega a la ciudadanía se ajusta a criterios de objetividad y de solvencia y los facilite el análisis de la realidad o la toma de decisiones.

El Consell premia les empreses de Mallorca compromeses amb la responsabilitat social

El Consell premia les empreses de Mallorca compromeses amb la responsabilitat social

(02/11/2022)

La presidenta Cladera i el conseller Alzamora han lliurat avui la segona edició dels Premis a les Pràctiques Exemplars

El Consell de Mallorca ha lliurat avui els guardons de la segona edició dels Premis a les Pràctiques Exemplars en Responsabilitat Social que la institució insular impulsa a través de l’Oficina de Responsabilitat Social, adscrita al departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local. Els premis, s’han recuperat enguany i són un reconeixement públic a les empreses (autònoms, microempreses, petites empreses i mitjanes empreses) que duen a terme bones pràctiques o iniciatives en matèria de govern corporatiu, desenvolupament sostenible, gestió de persones, polítiques ambientals i acció social, que aporten valor i contribueixen a fer de Mallorca una societat més justa i equitativa, sense deixar de contribuir al creixement econòmic.

Segons ha destacat el conseller Jaume Alzamora durant l’acte celebrat al pati de La Misericòrdia,  “des del Consell de Mallorca entenem que no ens podem quedar només amb les intencions, s’han de fer coses. I per això, aquests premis són un reconeixement i un revulsiu a les empreses que voluntàriament van més enllà de les seves obligacions legals en benefici dels seus treballadors, del medi ambient i de la societat en general”. En aquest context, ha afegit que de cada vegada hi ha més empreses que apliquen bones pràctiques, “però com que cal estendre aquestes iniciatives al conjunt del teixit productiu, els premis són un mirall on el sector empresarial pugui mirar-se”. Així ha recalcat que “l’economia del futur girarà entorn al foment del benestar dels treballadors a la feina, d’implicar-se en projectes socials o ser transparent amb els clients.”

Per a recuperar els premis el Consell ha signat un protocol de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) i altres agents econòmics i socials com Eticentre, el Cercle d’Economia de Mallorca, la Cambra de Comerç de Mallorca, la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB), la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), UGT Balears i Comissions Obreres de les Illes Balears (CCOO)

Els premis

Per a l’adjudicació dels premis i del reconeixement el jurat ha tengut en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –objectius universals, integradors i ambiciosos- són els que guien la implementació de l’Agenda 2030  de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible. Les temàtiques que aborden van des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.

Els premis (i reconeixement) lliurats han estat els següents :

Marc Masmiquel Menidara, Premi a un projecte emprenedor encara no constituït com a empresa o de recent constitució, amb una dotació econòmica de 7.200€ pel guanyador.

Bartolomé Arbona, Premi a la pràctica exemplar d’un treballador o d’una treballadora autònom/a, amb una dotació econòmica de 7.200€ pel guanyador.

Àngel24 SL,  Premi a la pràctica exemplar d’una petita empresa (de menys de 50 treballadors), amb una dotació econòmica de 7.200€ pel guanyador.

Riu Hotels, Reconeixement a la pràctica exemplar d’una gran empresa (de 250 treballadors o més), sense dotació econòmica.

La presidenta Cladera ha felicitat els guanyadors de l’edició d’enguany  i ha agraït “liderar empreses amb ànima, que ajudau a que Mallorca afronti amb garanties els grans reptes, com són fer front al canvi climàtic, millorar el nostre model productiu i reforçar l’estat de benestar. Sou exemple d'un model de negoci alineat amb la idea de progrés com a eina de justícia social que va més enllà del desenvolupament econòmic i que ha d’atendre les necessitats bàsiques i la dignitat de les persones" ha expressat.

El jurat

Els membres del jurat han estat:

- Fernanda Caro Blanco. Professora doctora del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.

- Antoni S. Amengual Cladera. Coordinador de l’estalvi ètic de l’entitat Colonya - Caixa d’Estalvis de Pollença.

- Sonia Álvarez Paz. Secretària de formació i ocupació d’UGT Balears.

Documentos relacionados

Trámites y procedimientos relacionados