Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Mallorca.es Transparencia

ES

Webs oficiales

Iván Sevillano reclama al Ministeri que la vigència de la ITV dels vehicles afectats pel tancament de les estacions sigui d’un any

Iván Sevillano reclama al Ministeri que la vigència de la ITV dels vehicles afectats pel tancament de les estacions sigui d’un any

(29/09/2020)

La renovació de la ITV dels vehicles afectats per la pròrroga dels certificats per mor de l’estat d’alarma té en compte la data de la targeta ITV anterior i no la data en què passa la inspecció


La vigència del certificat de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) dels automòbils afectats per la pròrroga dels certificats per mor de l’estat d’alarma té en compte la data de validesa que consta a la targeta ITV anterior i no la data en què se supera la inspecció.  Segons l’Ordre ministerial del Ministeri de Sanitat (SND) 413/2020, no computa en cap cas la pròrroga dels certificats concedits com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i de les successives pròrrogues. 

Així, la data de caducitat del certificat de renovació de la ITV agafa com a referència la data de validesa que consta a la targeta ITV anterior. Aquesta mesura només afecta els vehicles que no varen poder passar la inspecció durant l’estat d’alarma. Per a la resta de vehicles se segueix tenint en compte la data de revisió del vehicle per determinar la durada del certificat. 

En aquest sentit, el Consell de Mallorca no té cap competència a l’hora de decidir la vigència de les renovacions de la ITV i es limita a aplicar els reials decrets i ordres ministerials del Govern d’Espanya. El conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano, ha assegurat que «entenem i compartim les queixes de la ciutadania i reclamam al Ministeri d’Indústria que reverteixi aquesta decisió. No té cap sentit que a un vehicle se li concedeixi una pròrroga de la ITV i al mateix temps se li descompti del seu període de vigència d’inspecció».

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, en el qual es declarava l’estat d’alarma, dictava el tancament de les estacions de la ITV durant dos mesos. Posteriorment, l’Ordre SND/325/2020, de 6 d’abril, va establir la pròrroga automàtica dels certificats d’inspecció tècnica de vehicles afectats fins els trenta dies naturals posteriors a la finalització de l’estat d’alarma. 

Per possibilitar l’elevat nombre d’inspeccions tècniques de vehicles que havien quedat pendents després de la declaració de l’estat d’alarma, l’Ordre ministerial del Ministeri de Sanitat (SND) 413/2020, de 15 de maig, va determinar ampliar la pròrroga de la validesa del certificat de la ITV. També va establir que, una vegada superada la inspecció, per complimentar la data fins que serà vàlida la revisió en els vehicles que van poder aprofitar la pròrroga dels certificats, es tendrà en compte la data de validesa que consti a la targeta ITV i no computarà, en cap cas, la pròrroga dels certificats concedits com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i de les successives pròrrogues.

«Quan inspeccionam un vehicle és per assegurar que es troba en perfectes condicions durant al manco un any. No descomptam a la inspecció el termini que ara el Ministeri sí els descompta. Per tant, demanam al Ministeri que aquesta lògica es tengui en compte. En definitiva, les revisions es fan per un any i aquesta any és el que s’ha d’atorgar», ha conclòs Sevillano.