Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Mallorca.es Transparencia

ES

Webs oficiales

L’IMAS posa en marxa el primer centre per a menors víctimes d’explotació sexual comercial infantil i adolescent

L’IMAS posa en marxa el primer centre per a menors víctimes d’explotació sexual comercial infantil i adolescent

(03/11/2020)

Es tracta d’un centre especialitzat en el tractament del trauma complex derivat de la víctimització sexual d’’aquestes joves


L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), ha posat en marxa un nou recurs, adreçat a menors víctimes d’ESCIA (explotació sexual comercial infantil i adolescent) o amb sospites d’haver-la patit. Es tracta d’un centre residencial especialitzat en el tractament del trauma complex derivat de la victimització sexual que pateixen aquestes joves, tal i com va anunciar el president de l’IMAS, Javier de Juan el passat mes de gener.

El centre, que funciona des del passat mes d’octubre consta de 8 places residencials i està format per un equip de professionals que consta d’un coordinador, dues psicòlogues especialistes en el tractament del traume complex, 8 educadors socials, 8 auxiliars educatius i l’equip de cuina i manteniment.

Durant el mes de setembre els treballadors del centre han realitzat una formació específica en el tractament de joves víctimes d’ESCIA per part de la Fundació Amaranta i els psicòlegs del Servei Terapèutic d’Infància i Família (STIF) de la direcció  insular d’Infància i Família de l’IMAS on han tractat temes com els factors de risc, els factors de protecció o l’atenció psicològica.

Aquest recurs està ubicat fora de l’entorn urbà,  ja que l’ESCIA és un fenomen que es dóna habitualment en les ciutats i una part important del tractamet per a les víctimes és que es trobin en un entorn segur. 

El projecte educatiu d’aquest nou centre inclou, a més d’atenció individualitzada, teràpies corporals, teràpia amb animals i educació afectivosexual un tractament especialitzat en traumes complexes. 

Aquest tipus de trauma es característic de persones que han estat abusades sexualment i pateixen una victimització sexual. La victimització provoca que les joves desenvolupin una sèrie de comportaments com el desinterès afectiu, la incapacitat d’establir vincles o la nula percepció de les conductes de risc, que fa necessari un tracatment específic i diferenciat del que es realitza en menors amb problemes d’addiccions o transtorns de conducta. 

El projecte educatiu inclou també la figura dels mentors o referents positius ja que es duran a terme trobades amb altres joves que han viscut situacions semblants i que les han superat amb èxit. 

El principal objectiu d’aquest nou programa és aconseguir que les joves puguin superar el trauma i puguin tornar amb les seves famílies biològiques o passar a un acolliment familiar terapeútic. En aquest sentit no hi ha un temps d’estada màxim o mínim al centre, ja que dependrà dels processos personals de cada una de les joves. En la mesura que sigui possible es tracta d’evitar que aquestes menors tornin a un centre residencial per a minimitzar el risc que puguin reproduir les seves conductes.

D’altra banda, el passat 19 d’octubre i seguint la proposta de la comissió d’experts es va anomenar una persona responsable de coordinar totes les actuacions que en matèria d’ESCIA es duguin a terme des de l’IMAS.