Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Mallorca.es Transparencia

ES

Webs oficiales

CONSELL EXECUTIU: El Consell de Mallorca aprova dues convocatòries de subvencions perquè els municipis avancin en la lluita contra el canvi climàtic

CONSELL EXECUTIU: El Consell de Mallorca aprova dues convocatòries de subvencions perquè els municipis avancin en la lluita contra el canvi climàtic

(24/07/2019)

El Consell Executiu ha aprovat dues noves convocatòries de subvencions en el marc del Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia, una iniciativa de la Comissió Europea per a la mitigació del canvi climàtic i el foment de l’energia sostenible. El compromís amb el Pacte implica la redacció d’un pla d’acció per assolir els objectius de reducció de CO2 i incorporar mesures en matèria energètica i d’adaptació al canvi climàtic.

En el primer cas, el Consell ha aprovat una convocatòria de subvencions perquè ajuntaments de Mallorca duguin a terme accions incloses en el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) o Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). Hi poden optar els consistoris de Mallorca (excepte Palma), que s’hagin adherit formalment al Pacte dels Batles i Batlesses per al Clima i l’Energia i que disposin d’un PAESC o PAES ja aprovat.

La quantitat total d’aquesta convocatòria és d’1,2 milions d’euros, que s’ha de destinar a sufragar despeses provinents d’accions establertes en els Plans d’Acció, així com a la millora de la gestió de l’energia en els equipaments municipals. Tant en un cas com en l’altre, les despeses s’han d’haver dut a terme entre l’1 de gener de 2019 i el 31 d’agost de 2020.

La convocatòria considera prioritària la implantació o renovació del servei de gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals. Pel que fa a la millora del sistema de comptabilitat, consisteix en implantar un sistema de control integrat que permeti analitzar, gestionar i reportar informació del consum energètic i d’aigua, cosa que permetrà actuar si hi ha un increment innecessari o anormal del consum. A més, la plataforma o programa utilitzat ha de poder proporcionar dades anuals, previsions, comparatives i altres recursos que, en definitiva, facilitin una anàlisi de dades completa i minuciosa.

L’encarregat de posar en pràctica l’aplicació del Pla d’Acció és el gestor energètic municipal (que pot pertànyer a la Mancomunitat del territori del municipi), amb el suport de l’equip polític.

La quantitat de la subvenció per a cada ajuntament s’estableix en funció de la població del municipi:


Accions genèriques incloses dins el PAESC o PAES

Població Subvenció màxima

1-2.000 habitants 27.500 €
2.001-5.000 hab. 25.500 €
5.001-10.000 hab. 23.500 €
10.001-20.000 hab. 21.300 €
> 20.000 hab. 19.200 €

Accions d’inversió incloses dins el PAESC o PAES:

Població Subvenció màxima

1-2.000 habitants 13.750 €
2.001-5.000 hab. 12.750 €
5.001-10.000 hab. 11.750 €
10.001-20.000 hab. 10.650 €
> 20.000 hab. 9.600 €


Per altra banda, el Consell Executiu ha aprovat també una altra convocatòria de subvencions per a altres actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses. En aquest cas, es tracta de finançar la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) d’aquells municipis que encara no el tenen. La població no pot ser de més de 35.000 habitants.

Els 300.000 € que es destinen a aquesta convocatòria també poden finançar la gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals per un període màxim d’un any. Les actuacions subvencionables s’han de dur a terme entre l’1 de gener de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

En funció de la població, s’estableix una subvenció màxima per a la realització de les diferents actuacions previstes:
                          
Població Subvenció màxima

1-2.000 habitants 10.300 €
2.001-5.000 hab. 12.700 €
5.001-10.000 hab. 18.100 €
10.001-20.000 hab. 22.800 €
20.001-35.000 hab. 30.600 €