Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Mallorca.es Transparencia

ES

Webs oficiales

El Consell agilita al màxim les subvencions del Consorci Serra de Tramuntana que es resoldran per ordre d’arribada de les sol·licituds de particulars i empreses

El Consell agilita al màxim les subvencions del Consorci Serra de Tramuntana que es resoldran per ordre d’arribada de les sol·licituds de particulars i empreses

(02/03/2021)

A més d'eliminar la concurrència competitiva, enguany també s’augmenta l’import que arriba gairebé al milió d’euros i per primera vegada en la convocatòria ordinària es contempla que els ajuntaments puguin cobrar amb bestreta

El Consell de Mallorca ha presentat la convocatòria ordinària de subvencions del Consorci Serra de Tramuntana 2021, que, en aquesta edició, introdueix canvis significatius amb l’objectiu d’agilitar la tramitació de les subvencions. Enguany, per primera vegada, s’elimina la concurrència competitiva, la qual cosa permetrà que es pugui resoldre en pocs dies, en funció de l’ordre d’arribada de les sol·licituds. «Ara particulars i empreses tindran una resposta automàtica, que pot ser al cap d’uns pocs dies o d’una o dues setmanes. Mentre que abans havien d’esperar sis mesos o més», ha assenyalat la consellera de Territori, Maria Antònia Garcías. Així qui abans presenti la documentació, abans podrà beneficiar-se de les ajudes. La consellera també ha remarcat que per primera vegada s’ha introduït en la convocatòria ordinària de subvencions de la serra de Tramuntana que els ajuntaments puguin cobrar amb bestreta, tal com s’ha fet amb el Mallorca Reacciona.

Garcías ha explicat que «la resolució serà molt ràpida», ja que no hi ha concurrència competitiva, no es fa concurs de barems i no hi ha un termini conjunt per presentar i resoldre esmenes, ni tampoc és necessari el temps d’exposició pública, perquè no s’estableix cap competició entre les empreses o les persones sol·licitants.

Els expedients s’atendran d'un en un, seguint el ritme de la persona o l’empresa que presenta la sol·licitud. En aquest sentit, la consellera ha demanat la col·laboració dels municipis per resoldre tan aviat com sigui possible les llicències d’obres necessàries. La consellera de Territori del Consell de Mallorca també ha assenyalat que el cobrament s’executarà una vegada justificada l’obra, després de la inspecció pertinent. Inspectors dels departaments de Patrimoni, Medi Ambient, Infraestructures i Mobilitat col·laboren amb el Departament de Territori per fer les visites, abans i després, és a dir, una vegada finalitzat l’obra o el projecte.

Una altra novetat que s’introdueix per a aquesta convocatòria i també amb l’objectiu d’agilitar la tramitació i també donar facilitats a tothom per obtenir l’ajuda, és que particulars i empreses poden incloure fins a 300 euros per despeses dels projectes en el cas que s’encarregui la gestió a una gestoria o professional. «Es pretén així evitar temps de retard perquè la tramitació no s’ha fet com toca i es redueix la possibilitat que la sol·licitud s’hagi d’esmenar perquè falta documentació o perquè no s’ajusta al que es demana.»

Aquesta convocatòria del Consorci Serra de Tramuntana inclou subvencions per a elements etnològics, com la recuperació de marjades per destinar les superfícies a activitat agrària o dels sistemes hidràulics; també preveu la recuperació de plantacions d’olivars i d’àrees forestals, i la neteja d’espais naturals. Les ajudes s’adrecen a particulars, empreses agrícoles i ajuntaments de la Serra i es  publicarà aquesta setmana en el BOIB.

La partida d’aquestes ajudes de l’any anterior va ser de 740.000 euros. Enguany, l’import arriba pràcticament al milió d’euros, ja que, a més dels 790.000 de la convocatòria ordinària, s’han d’incloure els 180.000 euros que s’han avançat per pal·liar els efectes del cap de fibló, que ja estan en procés d’adjudicació.

El termini de presentació és de tres mesos, la qual cosa significa que les persones, empreses o ajuntaments interessats disposaran de més del triple de temps del que hi havia establert en les convocatòries anteriors. Els particulars poden demanar una subvenció per un o dos projectes, la suma dels quals pot ascendir a 10.000; les empreses tenen la possibilitat de sol·licitar una subvenció per a dos projectes o bé per elements etnològics o d’intervenció en espais agrícoles, cada un dels quals no pot superar els 5.000 euros.

Del gairebé un milió d’euros de la convocatòria ordinària de subvencions del Consorci Serra de Tramuntana 2021, 200.000 es destinaran als ajuntaments de la Serra. Els municipis poden presentar dos projectes entre les diferents categories: la recuperació d’elements etnològics, que té com a límit subvencionable els 15.000 euros; la recuperació d’elements arquitectònics i la d’espais forestals, amb un màxim de 30.000 euros per a cada categoria. A més els ajuntaments poden sol·licitar un projecte més per la neteja d’espais naturals pel qual poden rebre un màxim de 40.000 euros. El Departament de Territori convocarà reunions als municipis per cercar, amb els ajuntaments, els projectes més adequats a les seves necessitats.