Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Mallorca.es Transparencia

ES

Webs oficiales

El Consell de Mallorca presenta el Pla d’Eficiència Energètica de la institució amb 22 accions concretes per assolir els objectius i compromisos de la UE d’acord amb l’horitzó 2030 de sostenibilitat ambiental

El Consell de Mallorca presenta el Pla d’Eficiència Energètica de la institució amb 22 accions concretes per assolir els objectius i compromisos de la UE d’acord amb l’horitzó 2030 de sostenibilitat ambiental

(27/07/2022)

La institució insular també ha exposat una segona estratègia, de neutralitat climàtica, que suposarà reduir les emissions directes de GEH a 0 l’any 2030

El Consell de Mallorca ha presentat el Pla Director d’Eficiència Energètica i Autoconsum dels Edificis i la Flota del Consell de Mallorca, per assolir els objectius i compromisos de la UE d’acord amb l’horitzó 2030: un estalvi energètic (-36 %), rebaixa d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, GEH (-55 %) i penetració de fonts d’energia renovables (+40 % sobre el consum final). El pla d’acció consta de 22 accions concretes, 15 en edificacions i 7 de flota i mobilitat del Consell de Mallorca, repartides en dos horitzons.

El conseller d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom, n’ha destacat algunes, com: la gestió eficient dels parcs de bombers, la rehabilitació energètica de la Llar de la Joventut i la creació d’una comunitat energètica pilot al barri de Camp Redó. La primera estratègia, de compromís públic, suposa actuar sobre l’envolupant i els aparells de climatització i enllumenat dels 10 edificis més consumidors per kWh/m2. Es podrà incorporar fins a 1 MWp d’energia solar fotovoltaica, aprofitant les cobertes dels edificis del Consell de Mallorca, i electrificar el 30 % de la flota. Aquest escenari suposa una inversió de 12.000.000 €, IVA inclòs.

A més, el Consell Insular de Mallorca també ha projectat una segona estratègia, que suposaria arribar a un estatus de neutralitat climàtica, que suposarà reduir les emissions directes de GEH a 0 l’any 2030, a més de produir el 100 % d’energia neta i de forma local. Per assolir aquest segon escenari, a més d’assolir els objectius del primer, seria imprescindible contractar energia neta a través de les garanties d’origen, electrificar el 100 % de la flota i la totalitat de les calderes de gas natural i propà dels edificis. A més a més, caldria incorporar, com a mínim, 400 kWp d’energia solar fotovoltaica a aquella ja instal·lada, per produir el 100 % de l’energia final a 2030. Aquest escenari suposa una inversió de 17.000.000 €, IVA inclòs.

El conseller Colom, ha explicat que, «en definitiva, es tracta d’un pla director molt ambiciós i en línia amb el compromís assolit pel Ple del Consell de Mallorca el 10 d’octubre del 2019, amb la declaració d’emergència climàtica de Mallorca».

Colom ha destacat que aquest Pla energètic s’emmarca en una estratègia de sostenibilitat ambiental que suposa un dels pilars de l’acció de govern del Consell, i que vehicula la relació amb altres administracions locals. Colom ha recordat que el Consell gestiona les inversions municipals del PAESC, que precisament fomenten les accions dirigides a la minva de la petjada de carboni, l’estalvi energètic i el foment de les energies renovables. A més, totes les accions i estratègies incloses ara dins del Pla d’Eficiència Energètica del Consell de Mallorca es podran compartir perquè totes aquelles administracions o empreses interessades les puguin adaptar i fer servir.

L’esforç en la contenció de la despesa energètica ja és una realitat en la gestió dels edificis del Consell: cap edifici públic del Consell de Mallorca no es pot estar per sota de 26 ºC a l’estiu, ni per sobre de 21 ºC a l’hivern, fet que ajuda a la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH).

El Consell de Mallorca gestiona un conjunt de 35 edificis, principalment d’ús administratiu, sense comptar amb els que pertanyen a l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials), que queden exclosos d’aquest Pla. Així mateix, és propietari d’un total de 271 vehicles, la major part dels quals són turismes i només 5 són 100 % elèctrics. Aquesta proporció sobre el total de la flota s’haurà d’incrementar s’haurà d’incrementar fins el 30% del total d’aqui al 2030.

En global, els edificis i la flota del Consell de Mallorca consumeixen 5,6 GWh/any i emeten 3.215 tCO2eq/any. D’aquests valors, els edificis consumeixen un 61 % d’energia  i emeten més del 80 % de les emissions globals del total de la petjada de la institució insular.

Mesures del Pla d’eficiència Energètica del Consell de Mallorca

Escenari 1: (inversió 12.000.000 €)

Per assolir els objectius europeus Horitzó 2030 (European Green Deal)

 • Estalvi energètic -36%
 • Reducció de les emissions de GEH -55%
 • Penetració de renovables en el consum d’energia final de +40%.

Amb propostes d’actuacions en:

 • Millora de l’envolupant, climatització i enllumenat de 10 edificis
 • Incorporar 1MWp (MegaVattpico, mesura de potencia en plaques solars) d’energia fotovoltaica
 • Electrificar el 30% de la flota

11 Línies estratègiques i 22 accions

Edificació ED-1 EN- Rehabilitació energètica dels elements passius (6%+4%)

 • EN-1 Incorporar doble vidre als tancaments
 • EN-2 Aïllar les façanes d’alta transmitància tèrmica

Edificació ED-2 CL- Millora energètica del elements actius (10%+5%)

 • CL-1 Renovar la maquinària de climatització i ventilació antiga per sistemes d’alta eficiència
 • CL-2 Substituir calderes de gas natural per sistemes elèctrics d’alta eficiència

Edificació ED-3 IL- Il·luminació eficient (6%+1%)

 • IL-1 Substituir lluminàries per tecnologia LED
 • IL-2 Aplicar sensors de lluminositat i/o presència en espais de poc ús

Edificació ED-4 AI- Consum d’aigua eficient (0%)

 • AI-2 Instal·lar la doble descàrrega en WC i ruixadors ECO en dutxes

Edificació ED-5 ER- Generació de Renovable (0%)

 • ER-1 Incorporar plafons solars fotovoltaics a les cobertes dels edificis

Edificació ED-6 AP- Apoderament energètic (2%+1%)

 • AP-1 Designar una cadena de responsables de gestió energètica
 • AP-2 Incorporar funcions d’eficiència energètica en el perfil professional del personal de manteniment

Edificació ED-7 GE- Gestió energètica (2%+1%+1%)

 • GE-1 Reduir els consums nocturns evitables
 • GE-2 Reorganitzar espais en funció de les noves necessitats d’ocupació post-pandèmia
 • GE-3 Explotar i ampliar el monitoratge  energètic als edificis més consumidors
 • GE-4 Contractar energia amb Garantia d’Origen i optimitzar potència

Flota i mobilitat FM-1 DE Desmaterialització de la flota (0%+2%)

 • DE-1 Optimitzar la flota
 • DE-2 Carsharing

Flota i mobilitat FM-2 EL Electrificació de la flota (24%)

 • EL-1 Electrificació de la flota de vehicles

Flota i mobilitat FM-3 IN Infraestructura (2%)

 • IN-1 Infraestructura de recàrrega
 • IN-2 Accés als edificis amb bicicleta i VMP

Flota i mobilitat FM-4 GE Gestió de la flota (2%+2%)

 • GF-1 Desplegar un gestor de flota
 • GF-2 Formació́ i apoderament en mobilitat elèctrica i compartida.


Escenari 2: (inversió 17.000.000 €)

De neutralitat climàtica

 • Reducció de les emissions de GEH a 0
 • Produir el 100% de l’energia final dels edificis i la flota amb energia renovable

Amb propostes d’actuacions en:

 • Millora de l’envolupant, climatització i enllumenat de 10 edificis
 • Incorporar 2MWp d’energia fotovoltaica
 • Contractar energia neta a través de les Garanties d’Origen
 • Electrificar el 100% de la flota
 • Eliminar totes les calderes de gas natura i propà

Vídeos

rdp