Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Mallorca.es Transparencia

ES

Webs oficiales

El Consell tanca un protocol de col•laboració amb l’Ajuntament de Llucmajor i la Fundació Toni Catany per impulsar el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany

El Consell tanca un protocol de col•laboració amb l’Ajuntament de Llucmajor i la Fundació Toni Catany per impulsar el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany

(06/11/2015)

El vicepresident primer i conseller de Cultura, Francesc Miralles, ha presentat avui el contingut del protocol que s'aprovarà en el ple del Consell del 12 de novembre. El document preveu la compra de la casa natal de Toni Catany, un compromís econòmic suficient per garantir l’activitat cultural del Centre i la cessió, per part de la Fundació Toni Catany, dels drets d’autor i d’imatge de l’obra de Catany quan sigui necessari per a activitats de difusió. Les tres parts acceleraran els tràmits per poder invertir durant el 2016 la major part dels 4 milions 300 mil euros d’inversions estatutàries per evitar que aquests doblers es perdin, alhora que es farà feina per obtenir una segona pròrroga del conveni de 2009.

Aspectes destacats del protocol de col·laboració:

 El Consell de Mallorca:

            - Adquirirà la casa natal de Toni Catany per construir-hi la seu del Centre Internacional, que integrarà aquest immoble i la casa natal del fotògraf Tomàs Montserrat, que ja  és propietat del Consell.

            - Continuarà les actuacions institucionals i administratives per elaborar el projecte arquitectònic, el projecte bàsic i executiu; per executar l’obra, i per adquirir l’equipament necessari per posar en funcionament el Centre. Vetllarà perquè la licitació d’obres s’iniciï amb la major celeritat possible.

            - L’edifici resultant serà propietat del Consell.

            - El Centre es concep com un servei públic de titularitat del Consell, amb participació de la Fundació Toni Catany i de l’Ajuntament de Llucmajor.

            - El Consell es compromet a destinar recursos econòmics suficients per garantir les activitats culturals inherents a les funcions del Centre. En el document, aquesta aportación se xifra en 200 mil euros anuals.

            - Assumeix l’objectiu que el Centre estigui en funcionament, com a mínim, 25 anys.

            - Abans de l’obertura del Centre, el Consell revisarà, farà treballs de conservació i digitalitzarà l’arxiu de Catany.

 La Fundació Toni Catany:

           - Està disposada a transmetre al Consell la propietat de la casa natal de Toni Catany.

            - Col·laborarà en el disseny i planificació general del Centre.

            - Aplicarà el resultat de la venda de la casa natal de Toni Catany a les despeses d’activitats culturals del Centre.

            - Participarà en el model de govern i de gestió del Centre.

            - Posarà a disposició del Centre els originals fotogràfics de Catany i d’altres autors, l’obra digitalitzada i d’altres objectes de les col·leccions de Catany necessaris per a les exposicions.

            - Facilitarà la cessió dels drets d’autor i d’imatge quan siguin necessaris per difondre l’obra de Toni Catany.

 

L’Ajuntament de Llucmajor:

            - Facilitarà la concessió de les llicències i les autoritzacions que requereixi el projecte.

            - Sufragarà les despeses corresponents a subministraments corrents, neteja i vigilància.

 

Fruit d’aquest acord, el vicepresident primer i conseller de Cultura, Francesc Miralles, ha reafirmat la voluntat política de “no deixar perdre els 4 milions 300 mil euros que tenim assignats per desenvolupar aquest projecte i de que sigui un centre de referència. Hem passat del no-res a tenir un protocol de feina. Ens queda un llarg camí a recòrrer, però si podem demostrar la voluntat de dur-ho a terme i feim passes en l’execució del projecte serà més fàcil que l’Estat accepti una pròrroga del conveni”.

La inversió corresponent al projecte s’ha d’executar abans del 31 de desembre de 2016 i la justificació de la despesa s’ha de fer abans del 31 de desembre de 2017. L’acord passa per acelerar els tràmits administratius i tècnics que siguin necessaris per executar la inversió de 4 milions 300 mil euros, atorgada per l’Estat al Govern balear. Al mateix temps, el Consell adoptarà les iniciatives pertinents per aconseguir una segona pròrroga del Conveni de 2009, que permeti acabar les obres i posar en funcionament l’equipament en un termini raonable.

Les tres parts comparteixen l’objectiu de consolidar Llucmajor com un important focus cultural del sud de Mallorca, que pot esdevenir una referència internacional en l’àmbit de la fotografia. I també el compromís de fer realitat el desig de Toni Catany de comptar, a la seva ciutat natal, d’un establiment cultural de primer ordre dedicat al món de la fotografia i a conservar i difondre el seu llegat artístic. Per això, revisaran i actualitzaran el projecte museològic del centre internacional i elaboraran el projecte museogràfic.

Per garantir l’execució dels compromisos assumits, es constituirà una Comissió de Seguiment, que acordarà la creació d’un grup de treball, de composició preferentment tècnica, que  s’encarregarà d’impulsar els procediments administratius i de proposar la fòrmula de gestió compartida del Centre.