Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Mallorca.es Transparencia

ES

Webs oficiales

El Ple del Consell de Mallorca accepta la proposta de traspàs de les competències d’ordenació turística

El Ple del Consell de Mallorca accepta la proposta de traspàs de les competències d’ordenació turística

(22/11/2021)

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat la proposta de traspàs de les funcions i els serveis en matèria d’ordenació turística a la institució insular, que actualment exerceix la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquest acord havia estat aprovat per la Comissió Mixta de Transferències Govern-consells insulars i signat entre la presidenta Catalina Cladera i la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, el passat dia 12 de novembre.

El conseller de Turisme i Esports, Andreu Serra, ha intervingut durant el Plenari: «És un moment important per a Mallorca. Tenir les competències plenes en turisme suposa una passa endavant perquè el govern del Consell formi part de la presa de decisions i és el que l’Estat d’Autonomia ens marcava. A més, podrem donar compliment al nostre Pla Estratègic, que fonamentalment treballarem des de la cogovernança i el consens». Així mateix, Serra ha conclòs: «Sobretot, continuarem treballant per una Mallorca amb intel·ligència turística, de qualitat, sostenible i segura post-pandèmia».

El Consell de Mallorca era l’únic consell insular que no tenia transferides aquestes competències, de manera que amb el traspàs la institució insular assolirà plena competència en matèria turística a l’illa.
Segons aquest acord, el Consell de Mallorca assumirà la competència en matèria d’Ordenació turística a partir del pròxim 1 de gener de 2022, excepte el Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT), que tendrà efectes l'1 d'abril de 2022. El Consell, a través del departament de Turisme i Esports, exercirà així la planificació i la gestió de l'oferta turística, la facultat inspectora i també la potestat sancionadora. 

Per tant, seran atribucions del Consell de Mallorca la titularitat i la gestió del registre insular d’empreses turístiques, les activitats administratives i de gestió en relació a les mateixes previstes a la Llei del turisme; l’activitat inspectora d’establiments i la potestat sancionadora, la tramitació de queixes d’usuaris, el tràmit de canvi d’ús dels establiments, l’emissió d’informes o la declaració de municipi turístic, entre d’altres funcions.

El Consell també tendrà plenes competències per la gestió dels recursos turístics a Mallorca, la implantació de polítiques de qualitat turística i de plans de modernització i el desenvolupament de polítiques d’infraestructures turístiques entre d’altres. 

L'acord suposa la incorporació al Consell de 61 persones. El traspàs també preveu que el Consell de Mallorca tindrà a càrrec el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, que en aquest cas serà efectiu a partir de l’1 d’abril de 2022 i requerirà d’un conveni específic entre el Consell i el Govern que en preveurà la modificació dels estatuts.