Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Mallorca.es Transparencia

ES

Webs oficiales

La ciutadania i les entitats de Mallorca ja poden sol·licitar les subvencions del Consell que quedaren interrompudes per l’estat d’alarma

La ciutadania i les entitats de Mallorca ja poden sol·licitar les subvencions del Consell que quedaren interrompudes per l’estat d’alarma

(01/06/2020)

Es tracta d’ajuts per un valor total de 4.599.000 euros dirigits al foment de la pràctica esportiva, la cultura, la promoció turística de l’illa, igualtat i promocio sòcio-cultural o l’artesania

El decret d'estat d'alarma pel coronavirus del passat 14 de març va interrompre els terminis administratius per a la tramitació dels procediments del sector públic. Ara que s’ha iniciat la desescalada i la normalitat es recupera progressivament, es reprenen també els procediments administratius.

 Per això, la ciutadania i les entitats interessades poden presentar les sol·licituds per a les següents convocatòries, que contribuiran a la reactivació social i econòmica de diferents àmbits de Mallorca, com ara la cultura, l’esport base, el sector turístic i audiovisual, i l’artesania. 

 Esports

 El Departament de Turisme i Esports ha tret diverses convocatòries de subvencions per a l’àmbit d’esports. En primer lloc, el mes de febrer es van convocar ajudes per al desenvolupament de l’activitat esportiva de clubs esportius, associacions de pares i mares i qualsevol altra entitat sense ànim de lucre que estigui inscrita en el programa Jocs Esportius Escolars del Consell de Mallorca. La convocatòria té un pressupost de 100.000 euros.

En segon lloc, es destinen 200.000 euros al desenvolupament de l’activitat esportiva dels Clubs Esportius de Mallorca. Uns ajuts que serviran per cobrir despeses generades en la temporada 2019. 

Turisme

 El Departament de Turisme i Esports té altres línies de subvencions en marxa en l’àmbit de la promoció turística. Pel que fa a ajudes dirigides a ajuntaments i mancomunitats, hi ha dues línies per reforçar els serveis municipals d’informació turística, dotades amb 150.000 euros cada una.

 Per als ajuntaments també és la convocatòria d’ajuts de la Fundació Mallorca Turisme (FMT) a la promoció turística dels atractius municipals. S’hi destinen altres 300.000 euros.

 La convocatòria de la FMT amb més dotació econòmica és la de comàrqueting (750.000 euros). Té com a objectiu reforçar la marca Mallorca entre els principals mercats emissors a través dels sectors estratègics per a la marca, impulsar un mercat de qualitat i desestacionalitzar la demanda.

 La FMT també ha obert una segona convocatòria de patrocinis aquest 2020, per a projectes que generin un retorn publicitari, amb la intenció d’impulsar productes turístics estratègics com ara la cultura, els esports, MICE, la natura, el turisme actiu o la sostenibilitat. Poden ser audiovisuals rodats a Mallorca, jornades, congressos, exposicions, viatges de premsa o familiarització, etc. S’hi destinen 120.000 euros.

 Quant a la Mallorca Film Commission, es reprenen les sol·licituds per als ajuts a l’organització d’esdeveniments audiovisuals, dotades amb 200.000 euros, que poden beneficiar cicles de cinema, festivals, fires...

Artesania

 La Direcció Insular de Comerç i Artesania ha convocat dues línies de subvencions per un total de 397.000 euros. Una primera línia de 155.000 euros es destina al foment de l’activitat artesanal i l’altra és de 242.000 euros per fer inversions per a la millora de la competitivitat i la modernització del sector artesanal. 

 

CONCEPTE

DESTINATARIS

QUANTIA

PUBLICACIÓ

TERMINI

Activitat esportiva

Entitats inscrites als Jocs Esportius Escolars

100.000 €

BOIB Núm 024 - 25 / febrer / 2020

 

2 de juny de 2020

Activitat esportiva

Clubs Esportius de Mallorca

200.000 €

BOIB Núm. 31 - 12 / març / 2020

16 de juny de 2020

Serveis d’informació turística municipal (2 línies)

Ajuntaments i mancomunitats

150.000 € cada línia

BOIB Núm 026 - 29 / febrer / 2020

5 de juny de 2020

Promoció turística municipal

Ajuntaments, mancomunitats i consorcis municipals

300.000 €

BOIB Núm 091 - 23 / maig / 2020

 

12 de juny de 2020

Esdeveniments audiovisuals

Festivals, fires, mostres, cicles, reunions, trobades i altres

200.000 €

BOIB Núm. 31 - 12 / març / 2020

16 de juny de 2020

Comàrqueting

Empreses del sector turístic (agències de viatges, TTOO…)

750.000 €

BOIB Núm. 022 - 20 / febrer / 2020

4 de juny de 2020

Patrocinis

Projectes que generin un retorn publicitari per a la Fundació Mallorca Turisme

120.000 €

BOIB Núm. 091 - 23 / maig / 2020

Fins a exhaurir crèdit

Foment i millora de la competitivitat de l’artesania (2 línies)

Professionals, associacions i empreses del sector

397.000 € en total

BOIB Núm. 071 - 5 / maig / 2020

19 de juny de 2020

 

Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

 Pel que fa al Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, aquest dilluns 1 de juny s’inicia el termini per a sol·licitar les ajudes extraordinàries a autònoms i petites empreses del sector cultural, patrimonial i lingüístic. Aquesta convocatòria de subvencions s’ha impulsat amb l’objectiu d’ajudar el sector a pal·liar els efectes negatius que té la crisi de la COVID-19 a la seva activitat i, per tant, a la seva economia. Les sol·licituds s’aniran tramitant de forma individual a mesura que vagin arribant al Departament i es pagaran tot d’una que es justifiquin les despeses per les quals es demana la subvenció. Aquestes ajudes es poden demanar fins al 30 de setembre de 2020 o fins que s’exhaureixi la partida de la convocatòria, dotada amb 500.000 euros.

 Així mateix, el primer dia de juny es reprenen els terminis suspesos per mor de l’estat d’alarma de diferents convocatòries de subvencions publicades per les direccions insulars de Cultura i Política Lingüística.

 La Direcció Insular de Cultura va publicar en el BOIB de dia 27 de febrer dues convocatòries de subvencions, una per associacions per activitats culturals i una altra per associacions per al desenvolupament de festivals de música a Mallorca. El termini per a presentar sol·licitar ambdues ajudes finalitzarà el 31 de juliol de 2020. Així mateix, es reprenen els terminis per les ajudes publicades per la Direcció Insular de Cultura en el BOIB de dia 7 de març: la convocatòria d’ajuts de minimis 2020 per donar suport a la realització de projectes cinematogràfics o audiovisuals i a l’organització de festivals, mostres o cicles de cinema, la convocatòria 2020 de subvencions pel desenvolupament en els museus d’activitats culturals en el marc del dia internacional dels museus i la tardor als museus i la convocatòria de subvencions 2020 per a la digitalització de les fitxes catalogràfiques dels objectes que formen part dels museus i col·leccions de centres de titularitat municipal amb el programa informàtic museumplus. El termini d’aquestes tres convocatòries finalitza el dia 12 de juny.

 D’altra banda, la Direcció Insular de Política Lingüística va publicar el passat 14 de març en el BOIB la convocatòria d'ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana per a l'any 2020, que s'adreça a editorials i discogràfiques. El darrer dia per presentar sol·licituds per aquesta convocatòria serà el 29 de juny de 2020 inclòs.

A més, aquest dissabte 30 de maig s'han publicat en el BOIB els canvis que s'han fet en la convocatòria de llibres i fonogrames per tal d'adaptar-la a la situació provocada per la pandèmia de COVID-19 perquè pugui arribar igualment a la seva finalitat, augmentar el coneixement i la presència social del català alhora que es dona suport al manteniment de la indústria editorial i discogràfica en la llengua pròpia de Mallorca.

Aquestes modificacions amplien el període de realització de les activitats subvencionables, que arriba fins al 30 de setembre de 2020, i el termini de presentació de documentació justificativa, que també s’amplia fins al 30 d'octubre de 2020.

Així mateix, per tal de donar liquiditat a les empreses, es preveu que puguin sol·licitar bestretes de fins al 100 %.

  

CONCEPTE

DESTINATARIS

QUANTIA

PUBLICACIÓ

TERMINI

Suport afectats per la COVID-19

Autònoms i petites empreses culturals, patrimonials i lingüístiques

500.000 €

BOIB 23 de maig de 2020

 

30 de setembre de 2020

Associacions Festivals música

Entitats sense ànim de lucre

400.000 €

BOIB 25 de 27/02/20

31 juliol 2020

Associacions Fires teatre

Entitats sense ànim de lucre

100.000 €

BOIB 25 de 27/02/20

31 juliol 2020

Associacions Activitats culturals

Entitats sense ànim de lucre

150.000 €

BOIB 25 de 27/02/20

31 juliol 2020

 

Projectes cinematogràfics / audiovisuals i mostres

 

Empreses i entitats

300.000 €

 

BOIB 29 de 7 de març de 2020

12 de juny de 2020

Activitats a Museus

Museus i col·leccions sense ànim de lucre

20.000 €

29 de 7 de març de 2020

12 de juny de 2020

Adaptació a Museum Plus

Museus i col·leccions municipals

20.000 €

BOIB 29 de 7 març de 2020

12 de juny de 2020

Producció editorial i fonogràfica en llengua catalana

Editorials i discogràfiques

300.000 €

Modificació al BOIB de 30 de maig

29 de juny de 2020

 

Igualtat i diversitat

El Consell també manté i reobre el termini per presentar les sol.licituds a la convocatòria de subvencions per promoure la igualtat i garantir els drets de les persones LGTBI, dotada amb 162.000 €, i a la qual poden accedir ajuntaments de menys de 55.000 habitants per desenvolupar els plans municipals d’igualtat així com associacions i entitats socials.

Així mateix, i com a mesura inclosa dins el pla del Consell «Mallorca reacciona», el Departament de Presidència ha adaptat la convocatòria a les necessitats plantejades pels ajuntaments i associacions, incorporant una línia nova d’ajuts municipals destinada a cobrir activitats d’atenció a víctimes de violències masclistes. D’aquesta manera, en la mateixa convocatòria de subvencions, el Consell també finançarà les activitats de prevenció i/o d’atenció a dones víctimes d’aquesta xacra que duguin a terme els ajuntaments amb població inferior a 55.000 habitants, associacions i entitats sense ànim de lucre.

També s’ha modificat la temporalitat de la convocatòria i s’han ampliat els terminis fins al 15 de setembre, per donar marge als municipis a planificar i reajustar les activitats i actuacions subvencionables, inicialment previstes fins al juliol. La convocatòria també té altres dues línies d’ajuts, destinats a entitats sense ànim de lucre i a associacions per a projectes o activitats per promoure la igualtat i els drets de les persones LGTBI. El termini per presentar sol·licitud a la convocatòria acaba el dia 18 de juny.