Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Sala de premsa

Convocatòries de premsa

Totes

El Compromís per a un Turisme Responsable, fonament de l’acció de promoció 2024-2027 de la Fundació Mallorca Turisme

El Compromís per a un Turisme Responsable, fonament de l’acció de promoció 2024-2027 de la Fundació Mallorca Turisme

(27/11/2023)

El Patronat ha aprovat el Pla d’Acció 2024 que s’ha presentat avui al Consell Assessor de la FMT

El Patronat de la Fundació Mallorca Turisme ha aprovat avui el Pla d’Acció 2024 que emmarca el conjunt d’accions de promoció turística que el Consell de Mallorca durà a terme al llarg de 2024. Un Pla que també ha estat presentat al Consell Assessor de la FMT, òrgan de consulta i referència per a la Fundació en el qual hi son presents els representants clau de la cadena de valor turística de la nostra illa.
Compromís per a un Turisme Responsable
El focus principal del Pla d’Actuació 2024 és desenvolupar la redefinició de l'enfocament del turisme a la nostra illa a través del Compromís per a un Turisme Responsable, el nou full de ruta que marca la gestió turística del CIM per als propers anys i que involucra a tots els elements de la cadena de valor turística, la qual cosa inclou també als residents i als turistes que ens visiten. 
El Compromís s’emmarca en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, i més concretament, en les cinc dimensions crítiques conegudes com les 5 P: Persones, Prosperitat, Planeta, Pau i Pactes
Tots aquests referents deriven en les 4 C del Compromís per a un Turisme Responsable a Mallorca : 
-    Clima
-    Comunitats
-    Coexistència
-    Corresponsabilitat
Amb aquest nou full de ruta, el Consell de Mallorca vol fer realment efectiu allò que es va proclamar a la Declaració del Turisme Responsable de la Declaració de Ciutat del Cap (2002) i que estableix que les destinacions turístiques que són els llocs millor per viure, són també els millors llocs per visitar.
El Compromís per a Turisme Responsable de Mallorca suposa el punt de partida, un canvi en el model de promoció i posicionament de Mallorca en l'exterior amb l’objectiu de preservar l’entorn natural i la riquesa cultural de Mallorca, garantint la prosperitat a llarg termini de la nostra illa i el benestar de les comunitats locals. 
Així mateix, el Compromís proposa un esforç mancomunat per a que Mallorca sigui percebuda des de l'exterior com una destinació responsable, per a la qual cosa és precisa la col·laboració entre institucions locals i internacionals, socis turístics de llarg recorregut, i el suport total tant de visitants com de residents. 
Cal recordar que el Compromís per a un Turisme responsable de Mallorca va ser presentat el 7 de novembre a la World Travel Market de Londres amb una excel·lent acollida per part del sector. Ja s’han adherit representants d’entitats de gran projecció turística i ampla representació, com la directora executiva de la  Organització Mundial del Turisme, Natalia Bayona; la presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens; el president del Consell Insular de Mallorca, Llorenç Galmés; el batle de l’Ajuntament de Palma, Jaime Martínez; i altres municipis de Mallorca.
Tota la informació i enllaç a les adhesions es troba a: www.mallorcapledge.com
Principals novetats: Nous mercats, digitalització i millora de la connectivitat per allargar la temporada
Per dur a terme totes les accions plantejades per a 2024, la FMT disposarà de a 9.695.000,00 euros que se’n distribuiran entre les diferents àrees, entre les quals en destaquen les de Promoció, Marketing, OTS, MFC, Comunicació i Patrocinis.
A partir del que marca el Compromís per a un Turisme Responsable, la FMT desenvoluparà un conjunt d’accions que tenen com a objectiu la materialització d’un turisme vertaderament responsable, sostenible i capaç d’anar ampliant la temporada mitjançant el desenvolupament d’un conjunt d’accions coordinades entre si.
Com a novetats destacables, al 2024 es tindrà incidència a nous mercats emergents, amb especial atenció al mercat americà, asiàtic i Orient Mitjà. 
En aquest sentit, cal destacar que participarà a a ILTM Latin America i a esdeveniments de gran calat en el segment del luxe en aquests mercats com ara al Virtuoso Travel Week, Le Miami o TFest. Quant al mercat asiàtic, destaca l’Arabian Travel Market i ILTM Pacífico. Quant a producte golf, el Pla 2024 també inclou la participació en la NAC (mercat americà). També es comptarà amb una agència de Comunicació i RRPP als Estats Units.
Altres accions a destacar en Promoció és la presència a InVOYAGE i la realització entre els press trips en col·laboració amb Turespaña, d’accions amb mercat italià i d’Emirats Àrabs.  Al 2024 Mallorca també estarà present a les fires espanyoles de producte Madrid Fusión i Gastronòmica de Sant Sebastià
Per altra banda, la FMT durà a terme un important desenvolupament de l’àrea de Marketing amb una forta aposta per les accions basades en el “marketing verd”, és a dir, activitats que tenen com a objectiu promocionar amb respecte màxim al medi ambient, procurant un impacte econòmic, social i ambiental respectuós amb l’entorn natural i amb la comunitat local. Es tracta d’una nova etapa en la qual s’aplicaran eines i estratègies capaces d’atreure nous clients, fidelitzar els ja existents i augmentar les vendes de manera sostenible.
Entre altres aspectes del projecte de Marketing i Publicitat cal destacar la creació de contingut creatiu, mitjançant IA generativa; accions de segmentació del públic amb IA predictiva; i personalització de l’experiència, a partir de l’experiència dels usuaris.
Dintre de l’àrea de Comarketing, al 2024 s’inclourà una línia per a companyies aèries per tal de contribuir a la millora de la connectivitat, aspecte cabdal per a l’ampliació de la temporada i que també aporta una milloria en la qualitat de vida dels residents a Mallorca.