Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca es compromet a la creació del primer Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca

El Consell de Mallorca es compromet a la creació del primer Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca

(08/07/2021)

El ple ha donat el sus a l’elaboració d’aquest document que promourà la coordinació entre les administracions a l’hora de fer polítiques sobre infants i adolescents

El ple del Consell de Mallorca ha donat llum verda avui a la creació del primer Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (PADIAM), que elaborarà l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) amb el compromís que l’any 2022 la institució insular disposi d’un instrument que l’ajudi a introduir la perspectiva de la infància i l’adolescència a totes les polítiques que dugui a terme.  La proposta ha sortit endavant per unanimitat.

L’objectiu de l’IMAS és dissenyar un Pla on es visibilitzi d’una manera clara la situació que viuen els infants i els adolescents a l’illa, així com les seves necessitats i els objectius a aconseguir, i contribueixi a millorar la coordinació i la cooperació entre departaments, administracions, entitats i agents socials implicats en l’àmbit de la infància i l’adolescència per tal de garantir els seus drets. 

Amb l’aprovació en Ple de la declaració del compromís d’engegar el PADIAM es dona el sus perquè l’àrea d’Infància i Família de l’IMAS pugui començar amb l’etapa de diagnòstic durant la qual es recaptarà tota la informació qualitativa i la normativa actual i poder tenir una radiografia clara del punt de partida real que viuen els infants i els adolescents a l’illa. 

Els pròxims dies el conseller de Drets Socials i president de l’IMAS, Javier de Juan, nomenarà els professionals que formaran part dels grups i comissions que participaran en el Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca que són:
 
•    Grup dinamitzador, professionals de l’equip de promoció de drets de la infància i l’adolescència, que s’encarregaran de la recerca i preparació de material i reunions. 
•    Mesa de coordinació tècnica, formada pel personal tècnic dels diferents departaments del consell que tenen incidència en la infància i responsables de la coordinació interna de les actuacions que es duguin a terme, així com de les propostes que requereixin una coordinació externa. 
•    Comissió insular de coordinació en infància i adolescència. És l’òrgan col·legiat de caràcter consultiu i assessor, adscrit a l’IMAS, que té com a finalitat la coordinació de les actuacions en matèria de drets i atenció a la infància i l’adolescència que es duguin a terme en l’àmbit territorial del Consell de Mallorca. 
•    Consell insular de la infància i l’adolescència com a òrgan de participació del PADIAM. És un «consell de consells» ja que el formaran membres dels consells infantils i adolescents de Mallorca. 

Està previst que de gener a abril de 2022 es dugui a terme l’etapa operativa, durant la qual es redactaran propostes d’actuació que contribueixin a aconseguir els objectius desitjats en quant a les polítiques sobre infants i adolescents. Les propostes versaran sobre dotze eixos: 

•    Salut
•    Educació
•    Serveis socials
•    Família
•    Cultura, oci i temps lliure
•    Esports
•    Medi ambient i desenvolupament sostenible
•    Mitjans de comunicació social
•    Sistemes de participació.
•    Mobilitat i transport
•    Espais públics i urbanisme
•    Igualtat i diversitat

El mes de maig de 2022 tornarà a plenari l’aprovació del Pla i s’iniciarà la fase de seguiment amb dues reunions anuals (maig i setembre) per avaluar la seva implementació.