Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

L'IMAS atén 26 menors amb problemes de trastorns de conducta durant el primer semestre de 2015

L'IMAS atén 26 menors amb problemes de trastorns de conducta durant el primer semestre de 2015

(15/09/2015)

El programa d'internament residencial Controla, té com a principal objectiu el de l’atenció integral especialitzada de menors amb problemes de conducta que precisin d’una atenció residencial per motiu de guarda o tutela.

L'àrea de Menors i Família de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), ha atès durant el primer semestre de 2015 un total de 26 casos de menors amb trastorns de conducta. Es tracta d'infants i adolescents que presenten problemes de dèficit d'atenció, agressivitat, baixa tolerància a la frustració, falta de control d'impulsos o dificultats per a relacionar-se amb iguals o complir les normes.

 

En aquest sentit i davant l'augment en les demandes que es reben en el programa de primera valoració i urgència, des de l'IMAS es duen a terme dos programes específics per atendre aquest col·lectiu.

 

Per una banda hi ha el Programa d'Intervenció en Crisi i de Prevenció de l'Internament Residencial, per atendre aquelles famílies que no tenen menors en situació de desprotecció, però que demanden ajuda per resoldre un problema puntual, generat per una situació de crisi generalment creada per l’entrada del menor en l’etapa de l’adolescència.

 

A partir d’aquest context, l’objectiu del programa és l’atenció immediata en el casos d’aquests menors adolescents que presenten conflictes aguts de relació amb els seus pares. La intervenció en el moment en què es produeix la crisi té com a finalitat evitar la separació del menor del seu nucli familiar i, com a conseqüència de dita separació, l’internament residencial.

 

Per això, el programa es presenta com a un recurs d’actuació ràpida, àgil i flexible per treballar de manera intensiva en situacions de crisi familiars, amb adolescents desafiants que han desbordat els límits i les capacitats parentals. També té com a objectiu el de prevenir l’internament i la pèrdua de vincles de convivència ja que aquests seran difícils de restablir si el menor ingressa en un centre de primera acollida o residencial sense que s’hagi pogut treballar prèviament el sentit de la separació ni s’hagi fet una reparació dels danys produïts per la situació de crisi i la dinàmica familiar disfuncional que aquesta ha generat.

 

D'altra banda l'IMAS compta amb un programa d'internament residencial, Controla, per a menors de 6 a 18 anys amb trastorns de conducta, l'objectiu del qual és l’atenció integral especialitzada de menors amb problemes de conducta que precisin d’una atenció residencial per motiu de guarda o tutela, d’acord amb la resolució de l’Autoritat competent. Aquest programa serà d’aplicació per als casos de separació necessària de la família d’origen, bé sigui per guarda o per tutela. Es tracta d'un recurs residencial que consta de 13 places de titularitat de l'IMAS i gestió de l'entitat AMADIBA.