Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Surten a exposició pública els projectes de condicionament de les carreteres ses Salines-Colònia de Sant Jordi i Llucmajor-s’Estanyol

Surten a exposició pública els projectes de condicionament de les carreteres ses Salines-Colònia de Sant Jordi i Llucmajor-s’Estanyol

(30/04/2015)

El Departament d'Urbanisme i Territori ha aprovat inicialment ambdues actuacions a la xarxa viària del Migjorn

El Departament d’Urbanisme i territori del Consell de Mallorca ha aprovat inicialment el projectes de millora de les carreteres ses Salines-Colònia de Sant Jordi (Ma-6100) i de s’Estanyol (Ma-6015). Una vegada passat aquest tràmit, ambdós projectes es sotmetran a informació pública per un període de 15 dies a patir d'avui.

 

En concret, les obres en la carretera ses Salines-Colònia de Sant Jordi afectaran un tram de 4.900 metres i consistiran en l’ampliació de la calçada fins a 10 metres ―amb un voral de més d’1 metre amb 800 cm―, la construcció de parets de pedra com a tancament de les finques llindars i el reblert de cunetes i condicionament de la xarxa de drenatge.  

 

El pressupost de l’obra és de 5.273.500,46 euros.

 

Per altra banda, l’actuació a la carretera de s’Estanyol es durà a terme en una longitud de 3.866 metres. Les obres consistiran en la construcció d’una rotonda en la intersecció de la carretera Ma-6014 amb la Ma-5015 i una illeta a l’entrada a la població de s’Estanyol, l’ampliació de la calçada amb els seus vorals corresponents  ―amb una amplada suficient que permetin compatibilitzar el transport rodat (vehicles, bicicletes...)―, la reposició dels tancaments  amb paret de pedra de les finques veïnes i el reblert de cunetes i condicionament de la xarxa de drenatge.

 

Aquesta obra té un pressupost de 3.535.789 euros.

 

L'anunci del Consell de Mallorca d’informació pública de l’aprovació inicial dels projectes ha sortit publicat avui al Butlleti Oficial de les Illes Balears (BOIB).