«Canvi climàtic. Present, passat i futur»

Nom artístic

Cultural-ment

Públic destinatari

Jove / adult (entre 18 i 70 anys)

Durada

50 minuts

Preu (BI+IVA)

423,50€

Espai

Interior

Any incorporació CACIM

29/05/2018

Descripció

La conferència tracta les diferents causes del canvi climàtic, fent un repàs a la forma com ha evolucionat el clima durant les darreres dècades.

L’objectiu bàsic de la xerrada és donar a  conèixer les causes que hi ha darrere d’aquest canvi climàtic actual, parlant de quin paper juga l’ésser humà en tot aquest procés.

En el cas concret de les Illes Balears, es tractarà com pot ser el clima en un futur no molt llunyà i què podem fer cada un de nosaltres per minvar aquest escalfament global.

Característiques de l'espai i condicions tècniques

Sala polivalent de dimensions adequades per al nombre de participants en l’activitat i amb una sonorització adequada.

  • Un micròfon
  • Una pantalla
  • Un projector
  • Un ordinador

Persona responsable

Joan Barceló: llicenciat en Geografia a la Universitat de les Illes Balears (2001), amb un postgrau d’Inundacions a la Mediterrània a la UIB (2002) i el grau superior en Meteorologia i Climatologia a la Universitat de Barcelona (2004).

Dades de contractació

Cultural-ment SC
Marina Nicolau: 633 35 35 60 - marina@cultural-ment.com
Bernat Clar: 605 82 74 24 - info@cultural-ment.com


Informació relacionada