Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Les entitats

Per tal de millorar i agilitar les relacions del Consell amb la ciutadania, la gestió de determinats serveis públics  no es fa directament, sinó que els serveis es presten a través d'organismes i entitats dependents i especialitzats en una determinada matèria, com ara instituts, agències, consorcis i fundacions.