Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

El govern de Mallorca

El Consell Insular de Mallorca és la institució de govern de l’illa de Mallorca. Fou creat l’any 1978 amb l’aprovació del règim preautonòmic balear i va ser instituït oficialment l’any 1983 amb l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

El Ple del Consell Insular de Mallorca està composat per 33 conselleres i consellers electes dels diferents partits polítics que van obtenir representació a les darreres eleccions:  Partido Popular (13), Partit Socialista de les Illes Balears (9), Vox-Baleares (5), Més per Mallorca (4) i El Pi-Proposta per les Illes Balears (2). El President és Llorenç Galmés Verger des del 8 de juliol de 2023. La periodicitat de les sessions és mensual i se celebren el segon dijous de cada mes, a les 9.30 h.

La seu principal es troba a l’edifici del Palau Reial, que anteriorment havia estat la seu de la Diputació Provincial de Balears.

El Consell de Mallorca és una administració local i autonòmica propera a la ciutadania, que té atribuïdes, entre d’altres, les competències en matèria de: cooperació jurídica i d’assistència econòmica i tècnica als municipis, especialment als que tenen menys capacitat econòmica i de gestió; urbanisme i habitabilitat; ordenació del territori; patrimoni monumental històric i cultural; desenvolupament de les empreses artesanes; activitats classificades (espectacles públics i activitats recreatives); caça i pesca fluvial; esports, oci i promoció turística; serveis socials i atenció a persones dependents o en situació d’exclusió social; medi ambient i gestió de residus.

Per a més informació sobre l'estructura organitzativa del Consell de Mallorca consulteu la seu electrònica de la institució:

https://seu.conselldemallorca.net/ca/organitzacio

Algunes de les obres i serveis del vostre municipi han estat finançades amb les ajudes econòmiques dels plans especials per als ajuntaments, les aportacions dels quals es destinen a sanejament i control ambiental, a obres d’enginyeria i d’urbanisme, a enllumenat públic o al benestar social, entre d’altres.

Els residus urbans que els ajuntaments recullen dels ciutadans i els residus no perillosos de demolició i construcció tenen com a destí les plantes de tractament concessionàries del Consell de Mallorca, on es fa el triatge pera la seva reutilització, reciclatge o revalorització energètica.

Des del Consell també recuperam, mantenim i fomentam la cultura popular i tradicional i protegim el patrimoni històric de Mallorca: els balls i la música, les festes, la gastronomia, el oficis i les tècniques de treball artesanals, els bens d’interès cultural, arquitectònic o paleontològic, etc.

Treballem intensament per fomentar la pràctica de l’esport i per difondre els valors esportius entre els infants i el jovent de Mallorca. Tenim una oferta amplia d’activitats lúdiques, recreatives i esportives aptes per a tothom. També treballam en la prevenció de les malalties i les lesions esportives per ajudar a millorar el rendiment dels nostres esportistes.

També promocionam turísticament la nostra illa. Gestionem directament les oficines d’informació turística del port de Palma i de l’aeroport, principals punts d’arribada dels visitants i col·laboram amb els municipis amb la seva promoció turística mitjançant ajudes econòmiques directes per a l’edició i publicació de material d’informació turística i per a la millora i renovació dels punts d’informació turística.

Si voleu anar d’excursió per la serra de Tramuntana, declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO, posem a la vostra disposició els itineraris de la ruta de la pedra en sec, la xarxa d’antics camins restaurada pel Consell de Mallorca;  i els refugis, antics edificis restaurats i rehabilitats, amb totes les comoditats imprescindibles per allotjar-hi senderistes i excursionistes.

Al Consell ens preocupa la seguretat viària. Gestionam les carreteres que comuniquen els nuclis de població de l’illa i ens encarregam del manteniment, la neteja, la senyalització i les obres de millora. També realitzam les inspeccions tècniques dels vehicles que circulen per les carreteres per comprovar que el seu estat general no suposa un perill per a la resta de persones usuàries i param atenció especial a la seguretat dels ciclistes.

Si hi ha un sinistre a la part forana, sigui un accident de trànsit, un incendi, un rescat de muntanya o qualsevol altra situació d’emergència o de risc per a la ciutadania el Servei de Bombers del Consell de Mallorca compta amb els millors professionals per atendre i solucionar l’incident.

Al Consell de Mallorca ens preocupa el benestar dels nostres majors. Per això, ajudam a finançar les obres de millora dels locals de la gent gran i les activitats culturals,  d’oci, de formació, d’envelliment actiu, etc. que s’hi organitzen.

Les persones més necessitades i els col·lectius més desprotegits són part de la nostra tasca diària. Gestionam les residències de persones majors, els centres de menors, els centres per a persones en risc d’exclusió social i els centres d’atenció a persones amb discapacitats i col·laboram amb els ajuntaments de l'illa en la gestió i el finançament dels serveis socials municipals.

Per dur a terme aquestes tasques el Consell compta amb un gran equip de professionals, que ha estat seleccionat en convocatòries publiques que respecten els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i que es formen contínuament per oferir el millor servei a la ciutadania.

Els edificis on fa feina el nostre equip són part important del patrimoni històric de Mallorca i el Consell s’encarrega de conservar-los, restaurar-los i fer-los accessibles a tota la població.