«Construccions de la hidràulica tradicional a Mallorca»

Nom artístic

Nat Projectes

Públic destinatari

Jove / adult

Durada

50-60 minuts + col·loqui-debat obert al públic

Preu (BI+IVA)

375,10€

Espai

Interior

Any incorporació CACIM

12/09/2018

Descripció

La conferència tracta sobre la procedència diversa i els usos diferents que s’han donat a l’aigua en la Mallorca tradicional. Amb el pas dels segles s’han creat una gran varietat de construccions, encara avui dia ben presents en el nostre territori, relacionades amb l’aprofitament de l’aigua dolça: fonts, sínies, molins, aljubs, rentadors, albellons...

Totes aquestes construccions són elements clau i determinants per entendre el nostre paisatge històric i cultural i, per tant, constitueixen una part importantíssima del patrimoni etnològic i cultural. Són testimoni de la lluita de l’home per sobreviure i del sistema de vida tradicional, així com de l’optimització dels recursos naturals.

Característiques de l'espai i condicions tècniques

  • Sala gran amb capacitat per a 50 persones amb cadires i sonorització adequada.
  • Si és necessari, equip de so o sistema d’amplificació de veu.
  • Un ordinador
  • Un projector
  • Una pantalla per projectar documentació de suport de la ponència.

 

Persona responsable

Dr. Jaume Andreu, professor titular d’Història de l’Art de la UIB i expert en arquitectura tradicional

Dades de contractació

Nat projectes. Serveis culturals i ambientals SL
Bartomeu Tomàs
871 770 742
info@natprojectes.com


Informació relacionada