Departament de Presidència


C/ del Palau Reial, 1, 07001 Palma