Direcció Insular d'Atenció Sociosanitària


C/ del General Riera, 67, 07010 Palma