«El músic Francesc Frontera de Valldemossa (Ciutat de Mallorca 1807-1891)»

Nom artístic

Cultural-ment

Públic destinatari

Adult i jove, a partir de 15 anys

Durada

50-60 min

Preu (BI+IVA)

423,50 €

Espai

Interior

Any incorporació CACIM

8/10/2020

Descripció

La conferència ens convida a fer un repàs pels esdeveniments clau que conformen la biografia personal i professional del músic, professor, compositor i intèrpret Francesc Frontera i Laserra, conegut per tothom com a Francesc Frontera de Valldemossa. 

L’activitat s’anirà completant amb la projecció d’imatges múltiples del músic (moltes d’aquestes inèdites) o relacionades amb ell i amb fragments d’enregistraments d’obres musicals de Frontera de Valldemossa, a més de situar i relacionar la seva carrera dins la línia històrica del segle XIX i amb els fets rellevants del moment.

Característiques de l'espai i condicions tècniques

  • Espai: sala de conferències o espai polivalent amb bona acústica 
  • Projector
  • Pantalla o espai blanc on projectar
  • Microfonia per al ponent
  • PA adient a l’espai

Dades muntatge i desmuntatge

45 min / 25 min

Persona responsable

Autor del projecte i ponent: Joan Círia i Maimó. Pianista i historiador musical

Tècnic assistent: Bernat Clar

Dades de contractació

Cultural-ment SC
Marina Nicolau: 633 35 35 60 - marina@cultural-ment.com
Bernat Clar: 605 82 74 24 - info@cultural-ment.com