«Història de la cuina mallorquina»

Nom artístic

Cultural-ment

Públic destinatari

Jove / adult

Durada

50 minuts

Preu (BI+IVA)

605,00€

Espai

Interior

Any incorporació CACIM

13/06/2017

Descripció

La història de la gastronomia mallorquina ve marcada per la situació geogràfica de l’illa, això ha fet que apartada de la resta de poblacions, la seva evolució ha estat més tardana que en altres territoris. Aquesta història és la suma dels ingredients, les preparacions, els costums i les tradicions lligades al menjar i al beure, així com a les classes socials i a les civilitzacions que han passat per aquest territori al llarg de la història.

En aquesta conferència, Miquel Vicens ens explicarà l’evolució de la cuina mallorquina des de les seves arrels, començant per la introducció de l’oli d’oliva o el vi, per part dels fenicis, fins a l’actualitat en què l’exaltació mediàtica està agafant més importància que el producte en si.

I passant, també, per les grans aportacions que cultures com la musulmana, la jueva han fet a la nostra gastronomia. No cal oblidar tampoc l’estreta relació entre la cuina francesa, catalana i balear, com tampoc curiositats sobre les semblances i diferències de la cuina entre les nostre illes. Serà una xerrada que no deixarà ningú indiferent.

Característiques de l'espai i condicions tècniques

Sala polivalent de dimensions adequades per al nombre de participants a l’activitat i amb una sonorització adequada.

  • Si la sala ho requereix, un micròfon i una PA
  • Un projector i una taula

Persona responsable

Miquel Vicens “Calent”. Cuiner mallorquí, cap de cuina del restaurant CAN CALENT a Campos.

Dades de contractació

Cultural-ment SC
Marina Nicolau: 633 35 35 60 - marina@cultural-ment.com
Bernat Clar: 605 82 74 24 - info@cultural-ment.com


Informació relacionada