Secció Tècnica d'Arqueologia, d'Arquitectura i de Béns Culturals del Patrimoni Històric de Mallorca


Plaça de l'Hospital, 4, 07012 Palma

(+34) 971 173 908