Comissió Mixta entre el Consell i el Bisbat de Mallorca

Comissió Mixta entre el Consell i el Bisbat de Mallorca

Comunicació i Premsa
Divendres 4 de febrer
12.00 hores
Sala de premsa del Consell, carrer del Palau Reial, 1, Palma

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i el Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, compareixen per informar de l’acord pres a la reunió de la Comissió Mixta entre el Consell de Mallorca i el Bisbat de Mallorca.

Els mitjans gràfics interessats podran enregistrar imatges de l’inici de la reunió, que començarà a les 11.00 hores a la sala de juntes del Consell, al mateix Palau del Consell.