Presentació del Pla de reforestació de carreteres

Presentació del Pla de reforestació de carreteres

Departament de Mobilitat i Infraestructures
Dimecres 1 de desembre
11:30 hores
Sala de Premsa del Consell, carrer del Palau Reial, 1, Palma

El conseller de Mobilitat i Infraestructures del Consell, Ivan Sevillano, presenta el Pla de reforestació dels terrenys pròxims a les carreteres que depenen del Consell de Mallorca.