Presentació del Pla d’ajudes per dur a terme actuacions d’inversió de competència municipal.

Presentació del Pla d’ajudes per dur a terme actuacions d’inversió de competència municipal.

Dilluns, 3 d'octubre
10.15 hores

Sala de premsa del Consell

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i el conseller de Promoció Econòmica i Promoció Local, Jaume Alzamora, presenten el pla d’ajudes per dur a terme actuacions d’inversió de competència municipal (obres, vehicles i immobles), sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d’obres, i la redacció o actualització de plans municipals de protecció civil.