Reunió amb associacions de gent gran de Manacor

Reunió amb associacions de gent gran de Manacor

Departament de Presidència
Dimarts 8 de febrer
10.30 hores
Centre Sociocultural de Manacor, carrer de Pius XII, 5, Manacor

El conseller de Presidència, Javier de Juan, es reuneix amb associacions de gent gran a Manacor, a les que presentarà el nou catàleg d’activitats i les subvencions de 2022 de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural.