Reunió de la Subcomissió Permanent de la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells insulars de la FEMP

Reunió de la Subcomissió Permanent de la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells insulars de la FEMP

Comunicació i Premsa
Dimarts 26 d'abril
10.00 hores

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, es desplaça a Madrid per participar a la Subcomissió Permanent de la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells insulars de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).