Signatura dels concerts per als serveis d’Intervenció Familiar en Domicili i de Seguiment d’Acolliments i Adopcions

Signatura dels concerts per als serveis d’Intervenció Familiar en Domicili i de Seguiment d’Acolliments i Adopcions

16/02/2023
10:00

Sala d’actes de l’IMAS. Carrer del General Riera, 67. Palma 

La presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Sofia Alonso, i la directora insular d’Infància i Família, Maria Ángeles Fernández Valiente, explicaran els detalls de la primera concertació del Servei d’Intervenció Familiar en el Domicili i del Servei de Suport a Famílies Acollidores i del de Seguiment dels Processos Pre i Postadoptius durant la signatura amb Grec i Intress. A l’acte també hi assistiran representants de les dues entitats.