Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

El dipòsit legal. La finalitat

És el mitjà que permet recopilar, emmagatzemar i conservar les publicacions que constitueixen el patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital amb l'objectiu de conservar-lo i difondre'l.

Obres que són objecte de dipòsit legal

Totes les publicacions produïdes o editades a Mallorca, per qualsevol procediment de producció, edició o difusió i distribuïdes en qualsevol mitjà tangible o intangible.

Obres exemptes de dipòsit legal

Queden exemptes de dipòsit legal les publicacions següents:

 • Documents de caràcter intern (circulars, instruccions, manuals de procediment, etc.) independentment de l'emissor.
 • Publicacions destinades a concursos de mèrits o trasllats.
 • Segells de correus.
 • Impresos de caràcter social.
 • Impresos d'oficines, formularis, qüestionaris, enquestes, etc.
 • Publicacions d'impressió sota demanda.
 • Dossiers de premsa.
 • Fulls publicitaris i catàlegs comercials de tot tipus.
 • Calendaris i agendes.
 • Objectes tridimensionals, encara que acompanyin un document principal.
 • Manuals d'instruccions d'objectes, electrodomèstics, maquinària, etc.
 • Qualsevol producte d'un sistema informàtic que contingui dades que afectin la privacitat de les persones físiques i jurídiques i els que s'incloguin en la normativa de dades personals.
 • Programes audiovisuals emesos per un mitjà de comunicació, exceptuant els que siguin objecte de distribució.

Tràmits i procediments relacionats