Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials
Formen part del patrimoni historicoindustrial els béns mobles i immobles que constitueixen manifestacions del passat tecnològic, industrial i productiu de les Illes Balears, que siguin susceptibles de ser estudiats mitjançant la metodologia pròpia de la història de l’art, la història econòmica o de la història de la ciència i de la tècnica. Llei 12/1998 del 21 de desembre del Patrimoni històric de les Illes Balears.

Molins

Celler, sínies i tafones

Béns d'interès cultural

Béns catalogats

Tràmits i procediments relacionats