Adreça

C/ del General Riera, 113, 07010 Palma

Telèfon

971 219 999


Any de construcció

1951

Any d'inauguració

1953

Remodelacions

--

Estil arquitectònic

Regionalisme


Arquitecte

Carles Garau

Catalogació

Catàleg de protecció d'edificis i elements d'interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma. Grau de protecció: B

Noms anteriors

Casa Provincial de la Infància

Usos

Hospici

Jutjats civils

Dependències del Consell de Mallorca


Descripció

Adscrita estilísticament al regionalisme, la construcció principal s’articula al voltant d’un pati rectangular porticat, que era el lloc d’esbarjo dels nins grans a l’hivern. Consta de planta baixa i dos pisos i està separat del carrer per una àmplia zona enjardinada. El més destacat és la façana principal on se concentra la sòbria decoració: un sòcol de pedra calcària compacta i buixardada recorre tota la planta baixa, els brancals i les llindes de marès dignifiquen la porta d’ingrés i la balconada central. Aquest mateix material s’aplica a la senzilla ornamentació de les finestres i del porxo. La façana se remata amb un voladís de fusta. L’ingrés de la façana sud segueix la decoració de marès de l’entrada principal. La resta de façanes presenten un parament llis i els muntants de les obertures estan desproveïts de decoració.


Història

El projecte de construcció de la Casa Provincial de la Infància fou redactat per l’arquitecte de província Carles Garau l’any 1947. L’establiment s’erigí en un ampli solar juntament amb l’Institut de Maternologia, ambdós amb accés per l’actual carrer del General Riera, concebuts com a edificis independents i envoltats de jardins i espais de lleure pels infants. Aquesta nova edificació havia de substituir el vell i antiquat edifici de la Inclusa provincial, situat al carrer dels Oms. La Inclusa, hereva de l’antiga Casa d’Expòsits tengué com a primer prior i administrador a Sebastià Gili Vives (Artà 1811-Palma 1894) qui fundà la Congregació d’Agustines Germanes de l’Empar l’any 1859. Aquesta congregació se’n va fer càrrec de la Inclusa el 6 de febrer d’aquell mateix any i se posà al servei dels malalts i necessitats.