Reconstrucció del fals túnel d’Estellencs de l'Ma-10


Projecte

Títol:

Projecte de reconstrucció del fals túnel d’Estellencs de la carretera Ma-10 

 

Clau:

17-17.0-ML

Data d'inici:

5-11-2018

Termini d'execució:

5 mesos

 

Localització:

Andratx-Estellencs

 
 

Descripció

L’objecte de l’obra és reconstruir la part del fals túnel d’Estellencs de la carretera Ma-10, km 102,300 (túnel-galeria), que es va haver de demolir d’emergència, després de veure’s afectat pel despreniment del 26 de gener de 2017, quan una roca de grans dimensions hi impactà, quedà encastada a la part superior d’aquest, n’afectà l’estructura greument, en desplaçà la volta i la deixà en una situació de seguretat precària. La carretera quedà tancada al trànsit fins que es demolí aquest tram d’estructura. 

La reconstrucció es fa mantenint la tipologia de l’estructura existent, mitjançant una volta de formigó armat amb un finestral al costat de la vall i ancorada al terreny. A la part superior de l’estructura es reomplirà amb terra, amb la finalitat que altres blocs rocosos que hi puguin arribar passin de llarg, per la qual cosa s’ha de refer un muret que també quedà afectat al tram d’estructura adjacent, juntament amb el del tram reconstruït. 

L’execució de l’obra es fa mantenint el trànsit restringit a la carretera, mitjançant pas alternatiu regulat amb semàfors, tot i que puntualment, i per tasques especialment complexes, es preveu la restricció total del pas de vehicles en horari laboral. Aquest pas alternatiu s’ha pogut plantejar donat que en el projecte es preveu la instal·lació de cintra per suportar els encofrats per al  formigonat de la volta, amb un pas central de 3 m d’amplada i de 4,80 m d’alçada, que permet el pas d’un carril per a vehicles.

Finalment, es condiciona el paviment al llarg del tram afectat.


Adjudicació

Import:

142.462,51 € (IVA inclòs)

Contractista:

VIAS Y OBRAS PÚBLICAS (VOPSA)

Assistència tècnica:

ANETO CONSULTORES

 


Informació relacionada

  • Projecte de reconstrucció del fals túnel d’Estellencs de la carretera Ma-10

    Visita