Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Sessió Constitutiva

El Consell de Mallorca resultant de les eleccions autonòmiques del 28 de maig es constituirà al Palau del Consell dia 8 de juliol a les 18.30h.

Els partits polítics que han obtingut representació han estat: Partido Popular (13), Partit Socialista de les Illes Balears (9), Vox-Baleares (5), Més per Mallorca (4) i El Pi-Proposta per les Illes Balears (2).

L’acte

En primer lloc, es constituirà la Mesa d’Edat, que formaran els dos càrrecs electes de major i de menor edat, amb el jurament o la promesa previs, i assistits pel secretari general de la corporació.

Seguidament, juraran o prometran el càrrec la resta de consellers i conselleres electes, un cop la Mesa hagi comprovat les credencials emeses per la Junta Electoral de les Illes Balears.

Acabada la presa de possessió, quedarà formalment constituït el Consell Insular de Mallorca i s’elegirà la persona que n’ha d’ocupar la Presidència. Poden ser candidats a la Presidència del Consell totes les conselleres i consellers electes que hagin estat cap de llista o els que els hagin substituït per ordre de la mateixa llista.

La Mesa ha de proposar al Ple la persona candidata que més suport hagi tingut, a la qual sol·licitarà que presenti el programa de govern i en demani la confiança.

Rere els torns d’intervenció corresponents, se sotmetrà a votació l’atorgament de la confiança, la qual requereix majoria absoluta en primera votació i majoria simple en segona.

Conclosa la votació, en vista del resultat i de conformitat amb el que es disposa en l’article 66 de l’Estatut d’autonomia vigent, la persona que presideix la Mesa d’Edat proclamarà el president o la presidenta del Consell Insular de Mallorca, qui ha de prendre possessió del càrrec, li lliurarà el bastó de la Presidència, la insígnia i la medalla, i el convidarà a ocupar la cadira presidencial a la taula plenària.

Amb aquesta darrera actuació la Mesa d’Edat queda dissolta.

A continuació, la Presidència lliurarà les medalles i les insígnies a tots els consellers i conselleres electes i es donarà per acabat l’acte.

Documents relacionats