Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Aprovat de manera definitiva el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca

Aprovat de manera definitiva el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca

(09/07/2020)

El Ple del Consell de Mallorca que ha tingut lloc avui ha aprovat, de forma definitiva, el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT), amb 17 vots a favor i 16 en contra. «A la fi podem dir que ja tenim una eina d’ordenació territorial de la principal activitat econòmica de Mallorca. Genuïna, jurídicament robusta, coherent amb el canvi de model que estam impulsant i que aposta per un turisme diversificat i de qualitat», ha defensat la consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, qui ha apuntat també que «en un territori limitat com el nostre, feia falta posar ordre a l’activitat turística, regular amb coherència, contenció i equilibri des d’una perspectiva global». 

El Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics és l’eina que ordena i proposa un model territorial turístic per Mallorca, basat en la contenció, l’equilibri territorial, el paisatge i la sostenibilitat. Els objectius principals del PIAT són contenir el creixement de places turístiques definint-ne un límit clar i consensuat, evitar la turistificació indiscriminada del territori i preservar la identitat dels nuclis tradicionals.  

La norma definitiva del PIAT s’estructura en 7 capítols, 14 disposicions addicionals, 9 disposicions transitòries, una disposició final i 8 annexos. El document inicial, aprovat el 27 de juliol de 2018, va rebre 26 al•legacions de particulars i 30 informes, 16 dels quals eren d’ajuntaments i 14, d’altres administracions o institucions. I hi ha hagut un nivell d’acceptacions alt tant de particulars com d’administracions incloses en la proposta definitiva.

El Pla ordena i proposa un model territorial turístic a tot Mallorca, no només les zones turístiques, i ofereix una visió territorial global de tota l’illa. Defineix uns sistemes territorials (10 sistemes) per als quals, segons les seves característiques, proposa una sèrie de dotacions o d’equipaments. Dins cadascun d’aquests sistemes territorials, es defineixen una sèrie de zones, que poden ser zones turístiques, zones residencials i de sòl rústic. 

Dins les zones residencials, defineix quines són de primera residència i quines de segona residència, una subdefinició de zones residencials que permet assolir un dels objectius principals del Pla, que és evitar la turistificació, preservar la identitat i l’equilibri territorial a zones històricament destinades a estiueig residencial.

El PIAT també defineix quina és la capacitat màxima d’allotjament que pot assumir l’illa i ordena l’ús turístic. Redueix el límit màxim de places turístiques per a Mallorca, que es fixa en 430.000 places, repartides en 2 borses: d’estades turístiques en habitatges (ETH) i d’estades en allotjament turístic (EAT), seguint criteris d’equilibri territorial. Una vegada esgotat el període de suspensió de llicències, que acaba amb l’aprovació definitiva del Pla i mentre els ajuntaments adapten els planejaments, es redueix la borsa temporal de 43.000 a 32.000 places (22.000 per a ETH i 10.000 per a EAT) durant els quatre anys següents a l’aprovació definitiva del Pla. Val a dir que, d’aquestes 32.000 places de la borsa, més de 18.000 ja s’han consumit en els darrers dos anys (des de l’aprovació inicial del Pla).
En relació amb la distribució de places, el Pla defineix que l’ús hoteler només es permet a les zones turístiques, amb excepcions; hotels de ciutat a zones residencials, hotels d’interior a centres històrics de zones residencials i hotels rurals i agroturismes en sòl rústic amb una sèrie de condicions que han d’ajudar a preservar la funció agrícola i a mantenir el patrimoni. 

Amb la premissa de millorar la qualitat dels espais turístics de l’illa, el Pla proposa una bateria de mesures per millorar les zones i els establiments turístics de Mallorca, i defineix, dins les zones turístiques, quines són les que necessiten una major intervenció per millorar-ne l’espai turístic. D’aquí la classificació en zones madures (platja d’Alcúdia, Cala Rajada, Font de sa Cala i Can Picafort), saturades (zones amb una densitat molt alta de places turístiques) i madures i saturades (Peguera, Santa Ponça, Palmanova, Magaluf, Platja de Palma i s’Arenal de Llucmajor, a les quals el PIAT n’incorpora dues, que són Cales de Mallorca i Cala Millor/sa Coma).

A les zones madures i saturades no es permet planificar places turístiques noves ni comercialitzar ETH, llevat de la modalitat d’ETH60 (només es poden comercialitzar durant dos mesos l’any).

Per primera vegada, es defineixen mesures d’integració paisatgística i s’inclouen paràmetres de sostenibilitat territorial, en una aposta ferma cap a l’eficiència energètica, la gestió de l’aigua i altres mesures destinades a combatre el canvi climàtic.

La norma proposa un turisme esportiu basat en rutes cicloturístiques i senderistes, i un turisme cultural que es decanta per centres d’interpretació lligats als sistemes territorials. Es blinda l’illa als parcs temàtics i es prohibeixen també les ampliacions i construccions de camps de golf nous.

El PIAT també dona eines perquè els ajuntaments puguin fer delimitacions definitives. Es manté la zonificació que hi havia fins ara, fins que els ajuntaments s’adaptin al PIAT i als criteris que proposa.

El Pla d’Intervencions en Àmbits Turístics de Mallorca entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Podeu obtenir més informació fent clic aquí.