Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Ple del Consell aprova el Pla Insular d’Esports 2020-2023

El Ple del Consell aprova el Pla Insular d’Esports 2020-2023

(10/09/2020)

L’objectiu és estructurar i coordinar l’esport a l’illa amb el suport del teixit esportiu, i s'ha treballat de manera consensuada amb ajuntaments i entitats

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat el Pla Insular d’Esports de Mallorca 2020-2023, després d’haver estat en exposició pública i d’haver valorat les al·legacions fetes. Per elaborar el Pla, la Direcció Insular d’Esports (DIE) ha comptat amb la col·laboració de les federacions i els ajuntaments, ja que l’objectiu és fixar un camí de ruta, unes línies d’actuació i uns programes amb el màxim consens.

Aquest projecte de serveis vol donar resposta a les necessitats de tota la ciutadania i del teixit esportiu, mitjançant la promoció esportiva i ajudes a l’esport federat. L’objectiu principal de la DIE és proporcionar programes adaptats a les fases evolutives de les persones. No obstant això, la promoció esportiva en edat escolar hi té un presència rellevant, per establir les bases i els hàbits socioesportius des d’edats primerenques.

Així mateix, el Pla preveu la creació del Consell Esportiu de Mallorca (COESMA), un òrgan per assessorar en matèria esportiva la DIE i per facilitar la participació global de la societat en el desenvolupament de la política esportiva mallorquina. De fet, comptarà amb representants de tot el teixit esportiu mallorquí, incloent-hi els ajuntament, les federacions, el COLEF, FAPA i tècnics del Consell.

Per al conseller de Turisme i Esports, Andreu Serra, «aquest Pla estableix unes directrius consensuades amb la xarxa esportiva mallorquina, i se centra en uns eixos de feina tàctica en l’àmbit esportiu, sobretot al voltant de l’esport base. El projecte estableix un model esportiu definit, clar i consensuat».

Els plans i programes s’agrupen en dos grans blocs: el primer, inclou programes de promoció i formació purament esportius; i, el segon, les accions relacionades amb el teixit esportiu des d’un punt de vista estructural i de suport a l’activitat. Així, el primer grup d’accions s’apliquen en els àmbits següents: promoció als centres educatius en horari lectiu, extraescolar, esport federat en edat escolar, promoció esportiva familiar i per a persones adultes, foment i educació en valors, i assessorament i formació del teixit esportiu de Mallorca. El segon bloc incideix en programes complementaris de suport a l’activitat, com subvencions a la construcció d’instal·lacions esportives públiques de Mallorca, ajudes a les entitats esportives insulars o el foment de la salut dels esportistes.

Cal destacar el programa «Suma’t» adreçat a centres educatius, que l’any 2019 va arribar als 38.000 participants i més de 200 centres educatius amb més de 2.000 sessions formatives. O els programes «Jocs Esportius Escolars» i «IESportiu», promoció extraescolar que va arribar a gairebé 87.000 infants i joves, amb més de 1.800 jornades esportives. En l’àmbit d’esport familiar, els campus d’estius estan inclosos en aquesta proposta, una acció d’èxit, que abasta més de 2.000 famílies cada estiu.

En l’àmbit d’esport federat, el Pla dona suport logístic i econòmic a les federacions esportives, amb l’objectiu que tots els infants federats en edat escolar de Mallorca puguin gaudir d’un programa de competicions i d’activitats complementàries, durant tota la temporada, que els ajudaran a desenvolupar-se com a esportistes de futur.

Preus públics Sant Ferran

Un altre punt aprovat durant el Ple del Consell d’avui ha estat la modificació de l’Ordenança de preus públics dels serveis del poliesportiu Sant Ferran del Consell de Mallorca. La modificació inclou punts com el de no incrementar el preu dels lloguers, l’ús de les instal·lacions de manera gratuïta per part de les federacions amb conveni previ o l’obertura de l’espai a escoles de lleure durant els períodes de vacances.

​​​​​​​