Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Carreteres i Patrimoni es coordinaran per preservar els elements arqueològics detectats a les obres de la carretera Selva-Campanet

Carreteres i Patrimoni es coordinaran per preservar els elements arqueològics detectats a les obres de la carretera Selva-Campanet

(26/02/2015)

En la tramitació de l’expedient no es va demanar l’informe de Patrimoni ja que es tractava d’un projecte de conservació i millora viària

Els departaments de Carreteres i Patrimoni del Consell de Mallorca  es coordinaran per preservar els elements arqueològics que s’han detectats a les obres de la carretera Selva-Campanet, on s’executa un projecte de conservació que preveu reforçar el ferm, així com crear vorals per als ciclistes.

La Comissió de Patrimoni Històric de Mallorca del passat dimarts va informar favorablement el projecte, amb una sèrie de prescripcions per garantir la conservació dels elements d’un jaciment arqueològic detectat a la zona de sa Tanca Llarga i d’altres elements patrimonials.

La Direcció Insular de Carreteres va iniciar la tramitació del projecte de conservació de la carretera l’any passat. Entre maig i juny, el projecte va sortir a exposició pública i, una vegada passada aquest tràmit, es va aprovar  definitivament.  Així mateix, el juliol de 2014, varen sortir a exposició pública els béns expropiats a quatre trams de la carretera.

Les obres varen començar el 5 de desembre de l’any passat amb un informe de Recursos Hídrics en què demanaven que s’ampliassin dos ponts afectats per les obres (pont d’en Blai i pont de na Llubina). Al llarg de la tramitació, no es va advertir que fos necessari l’informe de Patrimoni ja que era un projecte de conservació, de construcció de murs i reblert de cunetes.

Una vegada començades les obres, els tècnics de Patrimoni varen alertar  de la possible existència d’un jaciment  romà a la zona i, per això, es va nomenar un arqueòleg per verificar els indicis.

Les cates del tècnic varen confirmar que a la carretera hi ha abundat ceràmica romana corresponents als segles I-IV dC. L’àrea d’afectació és d’uns 65 metres des de l’inici de la carretera, en el nucli urbà de Selva. Els tècnics assenyalen que «tot sembla evidenciar que som davant un assentament de nova planta d’època romana». Per això, es proposa que es paralitzin les obres a la zona denominada sa Tanca Llarga.

L’informe del tècnic de patrimoni etnològic adverteix sobre una sèrie d’elements que cal preservar. Per una part, demana que s’acrediti si té valor patrimonial el pont de na Llubina. En concret, indica que el projecte ha de respectar les característiques constructives del pont enderrocat, adaptant-lo a les dimensions de la nova carretera.

El pont demolit, segons la Direcció Insular de Carreteres, no està en cap cas catalogat i estava construït de formigó amb massa, sense interès patrimonial, però en tot cas s’haurà de documentar com exigeix Patrimoni. L’altre, el pont d’en Blai, es mantindrà tal i com està ara, com ha determinat el tècnic de patrimoni etnològic. No s’enderrocarà, ja que està protegit al catàleg del municipi Selva, encara que el catàleg no està aprovat de forma definitiva.

Respecte a la paret de les cases de s’Alqueria, està pendent de confirmació si estan incloses o no dins el catàleg de patrimoni de Campanet. En aquests moments es treballa per clarificar amb Patrimoni i l’Ajuntament de Campanet els àmbits de protecció d’acord amb el catàleg d’elements d’interès artístic i patrimoni arquitectònic del terme municipal. La modificació del tancament de la parcel·la de paret de pedra és imprescindible per garantir la millora de la seguretat i de la visibilitat de la via.

Carreteres també construirà els marges i les parets desplaçades amb la mateixa tècnica i característiques constructives, i les fites localitzades es podran desplaçar respectant-ne la ubicació entre les finques.

La Direcció Insular de Carreteres explica que no es va detectar la necessitat de l’informe de Patrimoni. L’obra inclou una ampliació de la plataforma per crear vorals que incrementin la seguretat dels ciclistes i l’amplada de la calçada per a vehicles es manté amb les dimensions actuals. 

Les discrepàncies amb els informes de Recursos Hídrics que exigia l’ampliació dels ponts i els de Patrimoni es resoldran les properes setmanes per clarificar les mesures necessàries per garantir la protecció de tots els elements patrimonials que hi ha.