Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Comunicat dels Bombers de Mallorca sobre les mesures de prevenció davant el risc d´una 'gota freda'

Comunicat dels Bombers de Mallorca sobre les mesures de prevenció davant el risc d´una 'gota freda'

(16/08/2015)

La 'gota freda', coneguda pels meteoròlegs com a “DANA”, és una pertorbació atmosfèrica extratropical no frontal que pot provocar precipitacions violentes i intenses durant unes hores o dies amb fortes pluges, acompanyat de llamps i de calabruix. Afecta a superfícies molt reduïdes i segueixen trajectòries imprevisibles, causant fortes pluges i vents.

Adquireixen especial importància en els entorns mediterranis càlids,  en els quals la mar proporciona abundant humitat.

 

La gota freda és un fenomen típic de la Mediterrànida sobretot a la tardor, durant els mesos de Setembre i Octubre, de perillositat mitjana que pot arribar a causar danys personals (fins i tot la mort) i quantiosos danys materials. Un dels seus principals riscos és la forta pluja, que pot arribar a 500 l/m² en 24 hores, provocant greus inundacions.

 

Un altre factor de risc és el vent que pot arribar a més de 100 km/h en zona costanera tot i que a l'interior amaina de manera considerable.

 

Associada a aquest vent hi ha la maror, que provoca danys a platges, embarcacions i passejos marítims, arribant a penetrar en terra ferma i danyant els locals i plantes baixes d´edificis de la primera línia.

 

Mesures de prevenció a prendre per les autoritats locals

 

En cas d´emergència, el municipi és l´entitat bàsica de l'organització territorial i la més  propera al ciutadà. Els batlles són les autoritats locals de protecció civil.

 

• Abans de l´emergència:

- Previsió: com coneixerem el què pot passar, per poder actuar?

- Prevenció: que puc fer per evitar-ho o minimitzar-ho abans que passi?

- Planificació: com pensem que podem actuar i organitzar-nos?

 

• Durant l´emergència:

- Actuació: què puc fer per evitar-ho o minimitzar-ho mentre està passant?

- En quin moment ho he de fer?

- Coordinació: com ens posarem d’acord amb l’altra gent que actua?

 

• Després de l´emergència:

- Recuperació: com ho farem per a què tothom tingui serveis bàsics? Rehabilitació: com i què farem per al retorn a la normalitat?

 

Les accions i mesures que es relacionen a continuació han d´estar proporcionades al nivell de risc informat i pronosticat pels serveis meteorològics i els de protecció civil.

 

Accions:

 

1- Consulta tècnica i estudi, per part dels responsables polítics locals, de les funcions i estructura tant dels diferents plans d’emergència locals (si s´en disposa) o traves del PLATERMA (Pla Territorial d´Emergències de Mallorca), com dels plans supramunicipals, si es donés el cas de la seva activació. En concret:  PLATERBAL,  METEOBAL  i INUNBAL.

 

2- Reunió de coordinació amb totes les entitats locals implicades en les emergències per tal de coordinar les seves actuacions i implementar un protocol municipal operatiu i de comunicacions.

 

3- Informar sobre el fenòmen de les gotes fredes o DANA i les seves conseqüències, així com dels fenòmens meteorològics adversos associats.

Formar sobre les actuacions i funcions de cada grup operatiu intervinent.

 

4- Pla de coordinació amb els responsables de les entitats de subministraments bàsics (aigua, electricitat, gas, telefonia, xarxa de sanejament i depuració). Preveure sistemes alternatius de subministrament.

 

5- Directori de localització de persones, càrrecs, institucions i entitats diverses associats a la intervenció en emergències.

 

Relació  de recursos humans disponibles (públics i privats) d´incorporació immediata.

Públics: policials, sanitaris, protecció civil, bombers, emergències, salvament marítim, conselleries  i departaments institucionals amb funcions en emergències brigades d’obres i manteniment, etc.

 

Particulars:  professionals electricistes,  fontaners, transportistes, picapedrers, etc.

Es poden incorporar igualment en el directori personal divers amb funcions de: observadors de crescudes fluvials, neteja de voreres, neteja de canalitzacions i embornals d´aigua que puguin impedir el correcte desguàs, vigilància d´obres properes a torrents

 

Implementació d´un sistema de control i coordinació de  les tasques del voluntariat que necessariament hauran d’haver rebut formació prèvia i estar preparats per poder intervenir.

 

6- Disposar d’un catàleg de recursos materials disponibles (maquinària pesada, generadors elèctrics, motobombes, motoserres, material sanitari, material d’il·luminació, material de rescats diversos, embarcacions o bots neumàtics, etc.) d’actuació immediata a nivell local com a primera intervenció d’emergència en el municipi.

 

7- Disposar de mapes de localització de zones inundables i vulnerables en cas de forts aiguats i inundacions.

 

8- Tenir preparat un protocol de comunicació a la població en general sobre mesures a adoptar a títol particular i col·lectiu (s’adjunta a l’annex 1 un llistat de mesures preventives per la seva divulgació pública). Fer difusió utilitzant els mitjans de comunicació locals habituals. Fer programes de divulgació per a educadors i docents, assistents socials, residencies i associacions de gent gran, col·lectius sanitaris i hospitalaris, sector turístic, transports terrestres i marítims, etc.

 

9- Preveure els punts d’alberg i acollida i d’atenció a la població en cas d’una emergència per gota freda.

 

10- Revisió i adequació dels llits dels torrents per garantir el drenatge natural de les aigües  d’escorrentia: neteja, eliminació de taps  i facilitar les sortides a la mar.    

 

11- Determinar les actuacions relacionades amb el control del trànsit que caldria fer. Comprovació i senyalització del punts més conflictius. Possibles talls de camins, ponts i carreteres i establiment de rutes alternatives d´accés. Tenir totalment previst la neteja dels carrers del municipi i d’aquelles carreteres municipals que connectin amb les vies principals. Preveure aquelles vies prioritàries per facilitar la mobilitat, sobretot dels vehicles d’emergència, i tenir previst possibles llocs on calgui fer talls (tenir a punt el lloc i tenir localitzats els senyals i les tanques per fer-ho.

 

13- Desallotjar els torrents i les platges i prohibir el bany. Suspendre les activitats esportives i recreatives a la mar o als torrents i controlar l'accés als passeigs marítims, esculleres i dics.

 

13- Consultar els butlletins meteorològics locals i els avisos  de meteorologia adversa, amb seguiment diari, durant el període de perill.

 

14- Preveure una partida econòmica per fer front a imprevists i situacions inesperades d´extrema urgència.

  

Consells de prevenció ciutadana en cas de “gota freda”

 

Actuacions preventives

 

 • Informa't del nivell de risc del teu municipi i si el lloc en què vius o treballes està afectat per una zona inundable.
 • Tingues preparat una farmaciola de primers auxilis.
 • Evita les contaminacions. Posa els productes tòxics fora de l'abast de l'aigua.
 • Resguarda els objectes de valor i els documents personals.
 • Disposa d'una ràdio i llanterna de piles seques i carregades.
 • Revisa l'habitatge. Neteja les baixants i canalitzacions.

 

En iniciar-se les precipitacions

 

 • Quan es notifiqui una preemergència, procura estar informat de l'evolució de la situació. Sintonitza les emissores de ràdio i televisió que donen notícies d'això.
 • Retira els vehicles de les zones que puguin inundar-se.
 • Allunya't de les riberes dels rius i barrancs i no romanguis als ponts. Poden ensorrar-se i arrossegar-te en la caiguda.
 • Usa de manera raonable el telèfon. No col·lapsis les línies.
 • Prepara't per abandonar l'habitatge si la situació ho requereix, fent cas dels consells de les autoritats competents.
 • En aquest cas desconnecta l'electricitat, el gas i l'aigua de la casa i tanca i assegura totes les portes i accessos.
 • Mai propaguis rumors o notícies exagerades de dany

 

Recomanacions per als automobilistes

 

 • Usa el vehicle només si és absolutament imprescindible.
 • Informa't de la situació abans d'iniciar el viatge.
 • Circula preferentment per carreteres principals i autopistes.
 • No intentis mai creuar un gual, un lloc inundat o un pont que ofereixi dubtes sobre la seva resistència.
 • Pensa sempre que la teva vida és el més valuós

 

Tornant a la normalitat

 

 • Efectua una revisió de l'habitatge per veure que no hi ha danys.
 • Comprova que disposes d'electricitat, aigua, telèfon, etc.
 • Segueix les normes sanitàries i d'higiene en la neteja que indiquin les autoritats competents.

  

CONSELLS EN CAS DE TEMPESTES

 

Tempestes al camp

 

Davant una situació de risc provocada per una tempesta al camp, és recomanable:

 

 • Evitar romandre al capdamunt dels tossals i refugiar-se sota d'arbres, sobretot, si estan solitaris.
 • Allunyar-se de filats, reixes i altres objectes metàl·lics.
 • Si va conduint i es veu sorprès per una tempesta, recordi que un vehicle tancat pot ser un bon refugi. En tot cas, disminueixi la velocitat, extremi les precaucions i no es detingui en zones on pugui discórrer gran quantitat d'aigua.

 

Tempestes a la ciutat

 

El perill de les tempestes per a les persones es produeix, fonamentalment, en camp obert. No obstant això, dins els nuclis urbans també hi ha perill de llamps. Per tant, convé tenir present que:

 

 • Al carrer, l'abric dels edificis protegeix del risc de les descàrregues.
 • Dins ca teva, cal cuidar que no es produeixin corrents d'aire, perquè aquestes atreuen els llamps. D'aquí la recomanació de tancar portes i finestres.
 • També convé protegir els electrodomèstics, ordinadors, etc. ... desconnectant-los per evitar que siguin danyats per una pujada de tensió o que ocasionin descàrregues elèctriques.

 

Trombes d'aigua

 

 • Si et sorprèn una tempesta i comença a ploure de manera torrencial, pensa que el risc d'inundació existeix i, per tant, és recomanable prendre determinades precaucions.
 • En el cas que el ruixat li sorprengui en la carretera, no travessi amb el seu vehicle els trams que estiguin inundats. La força de l'aigua pot arrossegar-li en fer surar el vehicle.
 • També és important localitzar els punts més alts de la zona on es trobi, ja que pot necessitar dirigir-se a ells en cas de possible inundació.
 • Si és possible, intenti sintonitzar les emissores de ràdio locals, que segurament li informaran de les prediccions meteorològiques per a la zona en què es trobi.

 

Si el temporal i la pluja produeixen grans onades a la costa

 

A la conca mediterrània es poden donar tempestes i forts vents que agiten la mar i poden provocar a les costes grans onades que poden afectar el litoral amb violència. Encara que no hi hagi indicis de perillositat, sigueu prudents, el temporal marítim pot fer que sigueu arrossegats per un cop de mar.

 

- Si hi ha fortes onades no us banyeu ni us quedeu a la platja. Respecteu els senyals de perill.

- Tingueu molta precaució en les activitats recreatives o professionals a la mar, cal evitar-les en cas de grans onades.

- No accediu als punts del litoral afectats pel fort onatge o als llocs on les onades trenquin amb força. Respecteu els tancaments d’accessos a aquests punts, són per la vostra seguretat.

- No us atureu a contemplar les onades, eviteu posar-vos en perill.

- Allunyeu-vos d'espigons, esculleres, passejos marítims i altres zones on trenquin les onades a prop. Busqueu un lloc segur.

- Si algú cau a l’aigua truqueu immediatament al 112 i no perdeu de vista el punt exacte de la caiguda per indicar-ho als serveis de salvament.

- Si caieu a l’aigua nedeu en direcció oposada a les roques i intenteu resistir flotant, sense fer cap altre esforç, en espera de socors.