Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Consell i Govern acorden el pagament de 99 milions d’euros per les bestretes derivades del finançament dels consells

Consell i Govern acorden el pagament de 99 milions d’euros per les bestretes derivades del finançament dels consells

(29/12/2018)

L’acord rubricat pel president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat i la presidenta del Govern, Francina Armengol, resol definitivament la situació generada des de 2008, arran de l’entrada en vigor de la Llei de finançament dels consells insulars i, a més, permetrà que la institució insular rebi una primera partida de 10 milions d’euros amb caràcter immediat. 

El Govern i el Consell de Mallorca han resolt avui la situació generada des del 2008, amb la signatura de l’acord que valida la liquidació de 124 milions d’euros dels pressupostos del Govern per a la institució insular, en virtut de l’abonament de les quantitats generades per l’aplicació de les bestretes a compte de la liquidació definitiva de cada exercici. De la quantitat total de 124 milions, el Govern ja havia liquidat 25 anteriorment.
 

Armengol i Ensenyat han firmat al Consolat de Mar el document de l’acord que habilita la fórmula i el calendari pel qual el Govern aportarà la quantitat total pendent de traspàs al Consell, generada entre 2008 i 2015, en funció del càlcul creat en 2014 amb la Llei de Finançament dels Consells Insulars. 
 

L’acord preveu el calendari de pagament del saldo pendent a favor del Consell de Mallorca de 98,98 milions d’euros –en concret 98.898.950 euros-, resultant de la quantia total de 123,89 milions d’euros, de la qual ja es varen abonar 25 milions . Així mateix, l’acord inclou el pagament de la primera anualitat de 10 milions d’euros i preveu altres quinze anualitats, fins l’any 2033.
 

Prèviament, el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, ja havia donat el vistiplau aquest divendres al conveni que representa la primera passa per donar resposta a una situació que no va quedar resolta a la Llei de finançament de 2014.

El president del Consell Insular de Mallorca, Miquel Ensenyat ha titllat l’acord «d’històric, fruit de la col·laboració i lleialtat institucional. Amb aquest reconeixement del deute per part del Govern i amb l’inici dels pagaments acabam amb una situació que ha perdurat massa en el temps. Era una demanda justa i històrica del Consell de Mallorca. Amb l’acord que avui hem assolit queda demostrat que la voluntat política ha estat la base per donar resposta a una demanda que ningú abans havia volgut resoldre. Es tracta d’un acord que atén a la realitat insular de Mallorca». 
 

«Amb aquest acord, donam una nova passa en la que ha estat la legislatura dels consells insulars» ha afirmat Armengol, durant l’acte protocol·lari que ha comptat amb la presència de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques Catalina Cladera i del conseller d'Economia i Hisenda, Cosme Bonet.
 

El conseller d'Economia i Hisenda, Cosme Bonet, ha assegurat que «és un acord positiu per a la institució en tant que resol un tema pendent i d'incertesa des de fa deu anys, aporta finançament ja per la primera anualitat, i permet mantenir oberta la negociació de les anualitats a aplicar, en funció de la situació financera i pressupostària del Govern». 


La presidenta del Govern ha valorat l’acord permet assolir «un dels objectius d’aquesta legislatura: potenciar el federalisme interior i apropar la gestió a cadascuna de les illes. Apropar, en definitiva, les decisions i els recursos als ciutadans i ciutadanes». Armengol s’ha referit al «fet importantíssim que permet resoldre el tema de les bestretes que feia 10 anys que no es tancava, entre el Govern i el Consell de Mallorca». 
 

Pagaments
L’acord preveu l’aportació de 10 milions d’euros del Govern al Consell com la primera anualitat de les quinze previstes. El calendari de pagaments serà flexible, amb la possibilitat oberta d’avançar aquests pagaments sobre els terminis o quanties previstes inicialment. El Consell Executiu ha considerat que aquesta flexibilitat i la fixació d’uns pagaments anuals són un compromís de mínims a partir del qual el pagament de les bestretes queda resolt.
 
La fórmula emprada en l’acord entre Govern i Consell de Mallorca ja va comptar amb el vist i plau de tots els Consells Insulars, a partir de la signatura l’Acord de Raixa. de 13 de desembre de 2017. Aquell acord de consens va reconèixer, de fet i per primer cop, que el Govern mantenia un deute amb els Consells Insular, i al mateix temps manifestava la voluntat de resoldre’l. A més també facultà la Conselleria d’Hisenda per poder fixar un calendari i una mecànica de pagament a través de processos negociats amb els Consells de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa.


En conseqüència, la Llei de pressuposts generals de la Comunitat de 2018 ja va preveure, mitjançant la disposició addicional dotzena, un sistema de liquidació de les bestretes a compte del finançament definitiu dels consells que, a partir de la liquidació dictada per la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per a cada un dels consells, fos objecte d’acord entre l’Administració de la CAIB i el consell respectiu.