Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca i el Govern acorden el traspàs de les competències d’ordenació turística a la Comissió Mixta de Transferències

El Consell de Mallorca i el Govern acorden el traspàs de les competències d’ordenació turística a la Comissió Mixta de Transferències

(13/10/2021)

L’assumpció de noves competències inclou la planificació sectorial turística a Mallorca, la potestat reglamentària, el foment de l’activitat turística i la fixació de polítiques comunes amb la resta de consells que ja gestionen aquesta competència i es farà efectiva a partir de l’1 de gener de 2022

El Consell de Mallorca assumirà la competència en matèria d’Ordenació turística a partir del pròxim 1 de gener de 2022, en virtut de l’acord a què s’ha arribat en la secció insular de la Comissió Mixta de Traspassos Govern-Consells d’avui capvespre, que ha comptat amb la presència de la presidenta Catalina Cladera, i dels consellers del GOIB Mercedes Garrido i Iago Negueruela.

El traspàs d’aquesta competència suposarà que el Consell, des del departament de Turisme i Esports, exercirà les funcions en aquesta matèria ja previstes en l’Estatut, que genèricament afecten a la planificació sectorial turística a Mallorca, la potestat reglamentària, el foment de l’activitat turística i la fixació de polítiques comunes amb la resta de consells.

Més concretament seran atribucions del Consell de Mallorca la titularitat i la gestió del registre insular d’empreses turístiques, així com les activitats administratives i de gestió en relació a les mateixes previstes a la Llei del turisme; l’activitat inspectora d’establiments i la potestat sancionadora, la tramitació de queixes d’usuaris, el tràmit de canvi d’ús dels establiments, l’emissió d’informes o la declaració de municipi turístic, entre d’altres funcions.

Així mateix es preveu que el Consell tingui plenes competències per la gestió dels recursos turístics a Mallorca, la implantació de polítiques de qualitat turística i de plans de modernització i el desenvolupament de polítiques d’infraestructures turístiques entre d’altres. El traspàs també preveu que el Consell de Mallorca tindrà a càrrec el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, que en aquest cas serà efectiu a partir de l’1 d’abril de 2022 i requerirà d’un conveni específic entre el Consell i el Govern que en preveurà la modificació dels estatuts.

L’acord preveu el traspàs efectiu de 61 llocs de feina que s’integraran dins de l’estructura del Consell de Mallorca, afectant als serveis d’ordenació turística, inspecció i estratègia, el servei tècnic i el de control d’empreses i activitats.

La presidenta Catalina Cladera ha valorat de manera molt positiva aquest acord que “permet complir un compromís en matèria turística que contribueix a la descentralització administrativa i al federalisme insular”. Cladera ha titllat “de fita històrica” el traspàs de competències que resol una desigualtat entre consells insulars ja que aquesta competència d’ordenació turística ja és exercida actualment pels governs de Menorca, Eivissa i Formentera. "L'acord fa que el Consell de Mallorca ja tengui la competència plena en matèria de turisme. És de justícia que Mallorca negociï, decideixi i executi sobre la seva ordenació turística”, com a una passa més cap a “l’enfortiment del Consell de Mallorca cada cop més àgil, eficient i útil cap als ciutadans”. La presidenta del Consell ha destacat que el Consell podrà “exercir el seu lideratge en la transició cap a la sostenibilitat de la indústria turística a Mallorca”.

El Govern de les Illes Balears mantindrà atribucions sobre la planificació general de l’activitat econòmica, la coordinació entre consells insulars en l’exercici de les seves competències sobre Ordenació, l’exercici de la potestat reglamentària en tot allò que excedeixi la capacitat competencial dels consells i l’àmbit de representació institucional de les Illes Balears amb altres administracions de l’Estat.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha destacat la importància de l’acord i ha incidit en allò que suposa una mostra del “compliment dels compromisos adquirits pel Govern per traspassar les competències d’ordenació turística al Consell de Mallorca”. "Des de l’inici de la legislatura hem fet feina intensament en assolir-ho, aquest traspàs és positiu per a les dues institucions”, ha expressat el conseller.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha destacat que “és una gran passa per a l’homogeneïtzació de les competències entre els distints consells insulars, en la construcció de l’arquitectura institucional de la nostra comunitat autònoma i en el desenvolupament de l’Estatut d’autonomia, per la qual cosa, de nou, donam mostra del federalisme interior en el qual creim”.

El traspàs d’ordenació turística és una reclamació del Consell de Mallorca, que està inclosa en els Acords de Raixa. El setembre de 2020 es va iniciar el camí efectiu cap al traspàs de competències en el marc de la 3a. Conferencia de Presidents de Consells Insulars. La ronda de negociació es va engegar el passat mes de juliol després que  el Consell de Govern aprovés una proposta de traspàs, que posteriorment s’ha tractat en el si de la Comissió Mixta. Precisament ha de ser aquest ens, reunit en sessió plena, la que haurà de ratificar aquest acord assolit avui en l’àmbit de la secció insular de Mallorca de la qual en formen part, a més de Cladera, Negueruela i Garrido, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors; la vicepresidenta del Consell, Aurora Ribot,  i els conseller insulars de Turisme i Esports, Andreu Serra, i Funció Pública, Josep Lluís Colom.

L’assumpció de les competències d’Ordenació completa les que ja exerceix el Consell en matèria de Promoció turística, des de 2018, any en que també es van incorporar els traspassos de les polítiques d’Igualtat i de Joventut.

Vídeos

Reunió Govern Consell