Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca incorpora 67,3 milions als pressuposts del 2022, provinents del romanent per superàvit de 2021

El Consell de Mallorca incorpora 67,3 milions als pressuposts del 2022, provinents del romanent per superàvit de 2021

(10/03/2022)

El conseller d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom, ha informat al Ple del Consell de la mesura.

L'import es correspon a 44,7 milions d'euros de la liquidació del Consell de Mallorca, l'Institut de l'Esport Hípic, l'Agència de Defensa del Territori, dels consorcis de serra de Tramuntana i del Museu Marítim de Mallorca; i 22,6 milions de la liquidació de l'IMAS. El romanent es destinarà de manera preeminent a dotar partides pressupostàries per la recuperació econòmica i el rellançament de l’activitat, i el finançament de projectes d’inversió que permetin esperonar el creixement sostenible i l’enfortiment de l’escut social que ha permès resistir la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

El Ple del Consell de Mallorca ha conegut avui el romanent de tresoreria de la institució de la liquidació del pressupost de 2021, que ascendeix a la quantitat de 67.326.736,33 euros que la institució insular incorporarà als pressuposts del 2022. El conseller Josep Lluís Colom ha ofert la informació de la liquidació pressupostària i de la incorporació de romanents als comptes de 2022 durant el ple ordinari de març de la institució insular.

Del total del romanent, 22,6 milions d'euros provenen de la liquidació pressupostària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Mentre que els 44,7 milions restants són el resultat de la suma de liquidacions del Consell de Mallorca i dels seus ens autònoms segons aquest resultat: Consell de Mallorca 42,17 milions d'euros , Agència de Defensa del Territori 0,41 milions d'euros , Institut de l'Esport Hípic de Mallorca 0,08 milions d'euros, consorci serra Tramuntana 0,97 milions d'euros , i Consorci del Museu Marítim 1,13 milions d'euros .

La destinació d’aquest romanent se centrarà en esperonar la inversió pública, en polítiques socials, econòmiques i mediambientals i la seva distribució per tot el territori de Mallorca. La sortida de la crisi econòmica causada per la pandèmia ha demostrat que les inversions en la defensa de l’escut social (serveis públics bàsics de qualitat i polítiques de defensa de l’ocupació i el manteniment de llocs de feina i d’empreses) són estratègiques. I el romanent del Consell de Mallorca 2022 es destinarà majoritàriament a aquestes qüestions.

En aquest respecte, el conseller Colom ha destacat que, com ja va passar l’any passat, «la liquidació del pressupost de 2021 és molt positiva i s’ha fet molt ràpidament, atenent a la importància per poder disposar dels romanents de tresoreria per aplicar al pressupost de 2022». Si en 2021 la liquidació es va tancar el 15 de febrer, enguany s’ha fet a inicis del mes de març, fet que ha permès dur aquest punt per donar compte del fet a l’ordre del dia del ple ordinari d’aquest mateix mes. El Consell de Mallorca torna a ser la primera institució pública de les Illes Balears que liquida els comptes de l’any anterior, per permetre la incorporació efectiva dels romanents al nou exercici.

El pressupost del Consell de Mallorca de 2022 és de 519,6 milions d’euros, que es veu sensiblement incrementat fins als 629 milions d’euros a través de fonts suplementàries de finançament, com els projectes amb fons Next Generation o la incorporació del romanent de tresoreria.