Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell presenta una convocatòria de cooperació tècnica per a l’elaboració de projectes per ajuntaments de menys de 20.000 habitants

El Consell presenta una convocatòria de cooperació tècnica per a l’elaboració de projectes per ajuntaments de menys de 20.000 habitants

(29/08/2015)

El Departament de Desenvolupament Local ha presentat la convocatòria que té com a objectiu que els ajuntaments més petits de Mallorca pugui elaborar plans territorials i urbanístics, redactar projectes, direcció d’obres o instal·lacions sense cap cost pels municipis de menys de 6.000 habitants.

El conseller de Desenvolupament Local del Consell, Joan Font, ha presentat avui la convocatòria de cooperació tècnica per a l’elaboració de projectes per ajuntaments de menys de 20.000 habitants. La convocatòria té com a principal objectiu el de donar suport tècnic als ajuntaments amb menys recursos de Mallorca.

 

Des del Departament de Desenvolupament Local del Consell recorden que l’article 28 del vigent Reglament de Cooperació Municipal del Consell de Mallorca diu: “El Consell Insular de Mallorca proporcionarà cooperació tècnica als municipis que ho necessitin, tant per a la redacció de projectes com per a la direcció tècnica de les obres...".

 

En aquest sentit, Joan Font ha assegurat que “el Consell no pot deixar desemparats als municipis que menys recursos, econòmics i tècnics, tenen actualment”. El conseller ha manifestat que “el Consell de Mallorca ha d’exercir d’ajuntament dels ajuntaments, i aquest és el camí”.

 

Les condicions per a poder presentar-se a la convocatòria son les següents:

 

1.- Les Entitats Locals de Mallorca de població de dret igual o inferior a 20.000 habitants podran presentar sol·licituds de cooperació tècnicaper a la redacció de projectes i la direcció tècnica d’obres durant l'any 2015 en una sola fase: de dia 1 de setembre de 2015 a dia 30 de setembre de 2015

           

2.- La documentació que s'ha de presentar per sol·licitar cooperació tècnica és la següent:

 

a) Instància subscrita per la Presidència de la Corporació Local d'acord amb el model oficial que s'adjunta a aquesta Resolució.

           

b) Memòria explicativa de l’actuació (o actuacions) per a les quals es demana la redacció del projecte i/o la direcció facultativa.

 

3.- Cada entitat local solament pot sol·licitar cooperació tècnica per a la redacció d’un sol projecte i per a la direcció també d’una sola actuació.

 

4.- Tant la redacció dels projectes com la direcció tècnica de les actuacions seleccionades es durà a terme pels tècnics del Consell de Mallorca.

 

5.- Tendran prioritat les peticions dels ajuntaments de menys habitants i per a obres de les previstes a l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

 

 

6.- Per a la redacció dels projectes és condició necessària la disponibilitat dels terrenys i que s’ajustin a la normativa urbanística municipal i general d’aplicació.

 

7.- El lliurament dels projectes a les entitats locals i la direcció de les obres restarà condicionat a la disponibilitat dels serveis tècnics del Consell de Mallorca.

 

8.- D’acord amb l’article 28 del vigent Reglament de Cooperació Municipal del Consell de Mallorca, l’ajuda que rebran els ajuntaments del Consell de Mallorca consistirà en la redacció de projectes i la direcció d'obres mitjançant els serveis tècnics del propi Consell. Els ajuntaments seleccionats de menys de 6.000 habitants gaudiran d’aquests serveis de manera gratuïta, i els de població igual o superior a 6.000 habitants hauran de participar en el cost del servei de la forma següent:

 

a) Un 2 per 100 del pressupost de contracta de les obres o serveis si el municipi beneficiari té una població de dret entre 10.001 i 20.000 habitants; un 1 per 100 del pressupost de contracta de les obres o serveis si el municipi beneficiari té una població de dret entre 6.000 i 10.000 habitants;

 

b) Un 0,50 per 100 del pressupost de contracta quan es tracti d'obres i serveis no inclosos a l'art. 26 de la Llei 7/85.

 

c) Un 1 per 100 del  pressupost de contracta de les obres i serveis sempre que el valor cadastral municipal per habitant superi el doble de la mitjana mallorquina.