Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Ple del Consell aprova la carrera professional

El Ple del Consell aprova la carrera professional

(09/03/2017)

El document té l’objectiu de promocionar horitzontalment als treballadors, estableix les característiques de la carrera professional i els requisits per accedir o canviar de nivell

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat avui l’acord de la Mesa General de negociació conjunta en matèria de carrera professional tant pel personal propi de la institució com pels dels organismes adscrits.

La carrera professional és una forma de promoció horitzontal dels treballadors públics que està prevista en l’Estatut bàsic dels empleats públics (EBEP) i en la Llei de funció pública de les Illes Balears. L’objectiu d’aquest reconeixement és fomentar la formació contínua i professionalitzar els treballadors de la institució.

Durant el Ple, la consellera de Modernització i Funció Pública, Carmen Palomino, ha destacat que “es configura el model de carrera professional com a element clau de motivació i creixement professional, en el que l’evolució  del desenvolupament i la millora continua es configuren com eix fonamental”. Així mateix, ha recordat que altres institucions com el Govern o l’Ajuntament de Palma, ja tenen carrera professional i que amb aquesta aprovació el Consell de Mallorca no només es posa al mateix nivell, sinó que obri una via important perquè els ajuntaments d’arreu de Mallorca també s’hi puguin elaborar-ne una de pròpia.

En general, es pagarà el 25 % de la carrera professional amb efectes des de l’1 de gener d’enguany. No obstant això, els treballadors que tenguin entre 60 i 63 anys obtindran el 75 % i els majors de 64, el 100 %. De totes maneres, el percentatge s’anirà incrementant, a tots els nivells, de forma progressiva fins a arribar al 100 %. 

També hi ha una altra excepció que contempla aquells treballadors que, pel tipus de treball que fan, la Seguretat Social els permet jubilar-se als 59 anys, si han cotitzat durant 35 anys, com per exemple, els bombers. En aquests casos, també es pagarà el 75 % de la carrera professional a partir dels 55 anys.

El document aprovat estableix les característiques de la carrera professional i els requisits per accedir o canviar de nivell. Concretament, es marcaran objectius i amb uns indicadors, que s’establiran en una comissió que es crearà per a l’ocasió, se n’avaluarà el compliment. En aquest sentit, s’estableix la taula retributiva per grups, subgrups i nivells, es fixen els criteris generals del sistema d’avaluació basats en deferents àrees d’activitat i competència professional.

S’ha de recordar que aquest acord aprovat avui pel Ple es va aprovar per unanimitat a la darrera mesa general de negociació de la institució insular.