Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Ple del Consell aprova la concessió d’1 milió d’euros a l’Ajuntament de Palma per a obres de restauració urgent del castell de Bellver

El Ple del Consell aprova la concessió d’1 milió d’euros a l’Ajuntament de Palma per a obres de restauració urgent del castell de Bellver

(09/11/2017)

La subvenció és amb càrrec de l’1% cultural i es destinarà, prioritàriament, a resoldre els problemes estructurals que afecten els exteriors del castell. Atesa la urgència de les obres a realitzar, el Consell abonarà a l’Ajuntament de Palma la totalitat de la subvenció en concepte de bestreta dins aquest 2017.

El vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles ha defensat avui en el Ple del Consell la concessió d’una subvenció a favor de l’Ajuntament de Palma per dur a terme el Projecte bàsic i d’execució de consolidació estructural del segon recinte defensiu, reposició del llenç ruïnós del bastió de ponent i estudi de la pavimentació del fossat interior del castell de Bellver. Una proposta que ha estat aprovada per unanimitat. "És una bona notícia per al patrimoni de la nostra illa", ha explicat Miralles, "i esperam que les obres puguin començar aviat".

 

L’import de la subvenció és de 942.512,18€ amb càrrec a l’1% cultural de les diverses obres de nova construcció o millora de les xarxes viàries de Mallorca que impulsa el Departament de Territori i Infraestructures del Consell. Una figura, la de l’u per cent cultural, prevista a la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears.

 

La subvenció es destinarà, prioritàriament, a resoldre els problemes estructurals que afecten els exteriors del castell de Bellver com és el passeig de Ronda, els fossats interior i exterior, la murada, el mur de contenció del baluard de ponent i els aljubs del pati i del fossat.

 

L’Ajuntament de Palma disposa fins al 31 de desembre de 2020 per desenvolupar el projecte d’execució i les despeses que se’n generin. Entre les despeses previstes hi ha la redacció del projecte i la direcció d’obra, l’execució de l’obra, la realització d’estudis i sondejos, tasques de repicat, sanejat i neteja així com d’impermeabilització.

 

Una vegada finalitzada l’activitat objecte de subvenció, el Servei de Patrimoni Històric emetrà informe d’avaluació i de comprovació de la subvenció i de la seva adequació al conveni que signaran el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma. El consistori palmesà es compromet, a més, una vegada finalitzada l’obra a garantir-ne el seu manteniment i conservació en l’estat final obtingut.

 

L’u per cent cultural

L’article 80.1 de la llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears estableix:

En el pressupost de qualsevol obra pública, superior a cinquanta milions de pessetes (300.506,16€), finançada totalment o parcialment pel Govern de les Illes Balears, els consells insulars, els ajuntaments, els seus organismes autònoms i empreses públiques que en depenguin i els seus concessionaris, s’inclourà una partida d’import igual o superior a l’1% dels fons aportats per aquestes entitats, que es destinarà a la conservació, la protecció i l’enriquiment del patrimoni històric o al foment de la creativitat artística”.