Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Ple del Consell de Mallorca aprova de manera inicial la modificació del reglament d’usos i serveis dels refugis

El Ple del Consell de Mallorca aprova de manera inicial la modificació del reglament d’usos i serveis dels refugis

(08/09/2016)

L’objectiu de la modificació és actualitzar el reglament i evitar duplicitats amb l’ordenança reguladora

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat avui l’inici de la tramitació de l’expedient de modificació del vigent Reglament reguladors dels usos i serveis dels refugis de la institució insular. Aquest reglament va ser aprovat l’any 2004 (tot i que ha sofert diferents modificacions) per tal de garantir un ús adequat, la conservació correcte dels refugis i la presentació adequada dels serveis públics i regular-ne les normes i les condicions a les quals s’han de subjectar els usuaris.

 Un dels principals objectius de la modificació del reglament d’usos és separar els aspectes que aquest regula, dels aspectes regulats per l’ordenança dels preus públic dels serveis de refugis (aprovada l’any 2008) perquè, en cas de modificació d’un no s’hagi de canviar l’altre. Així mateix, s’eliminaran duplicitats com per exemple la relativa a la realització de reserves, que es regula tant al reglament com a l’ordenança de preus. També es revisarà la redacció per actualitzar-la i adaptar-la a la normativa vigent.

 

La modificació està encaminada a millorar la gestió dels recursos públics orientats a l’eficàcia, eficiència, economia i qualitat en la prestació dels serveis públiques que han de regir els refugis de muntanya del Consell de Mallorca.

 

Actualment, el Departament de Medi Ambient gestiona directament els refugis de Muleta, Tossals Verds i Son Amer, i a través de concessió els de Can Boi i Pont Romà. A més, està previst obrir enguany el refugi de Sa Coma d’en Vidal.